...

Geldautomaten verdwijnen overal uit het straatbeeld

Geldautomaten verdwijnen overal uit het straatbeeldDe laatste jaren verdwenen geldautomaten overal uit het straatbeeld. Op zich is dat een logische evolutie, aangezien consumenten veel minder cash gebruiken dan vroeger. Toch zijn er nog andere problemen met cash geld. Banken aanvaarden dikwijls aan het loket ook geen cash geld. Bankautomaten die defect zijn worden dikwijls niet meer vervangen of worden pas terug hersteld na enkele weken.

Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Consumentenbescherming, over verdwijnen van geldautomaten: “Iedereen moet aan zijn centen kunnen”

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand werkt samen met Ministers Dermagne en Van Peteghem aan een oplossing voor de verdwijning van geldautomaten in België. Bertrand vindt dat mensen gemakkelijker aan hun geld moeten kunnen en dat de beschikbaarheid van geldautomaten beter verspreid moet zijn. Zij en haar collega’s zijn daarvoor in overleg met de sector maar werken synchroon, voor mocht dat nodig zijn, ook al aan de voorbereiding van een wetgevend initiatief. Dat antwoordde Bertrand op een vraag van kamerlid Tania de Jonghe in de plenaire vergadering vandaag.

De laatste jaren verdwenen geldautomaten overal uit het straatbeeld. Op zich is dat een logische evolutie, aangezien consumenten veel minder cash gebruiken dan vroeger. Het aantal geldafhalingen is bijvoorbeeld in tien jaar tijd gehalveerd. Volgens Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand neemt dat echter niet weg dat consumenten snel en eenvoudig aan hun eigen centen moeten blijven kunnen. Zeker wanneer die consumenten minder vertrouwd zijn met digitaal en elektronisch bankieren. Bertrand wil daarom samen met Ministers Dermagne en Van Peteghem de bereikbaarheid en beschikbaarheid van geldautomaten laten waarborgen, liefst via afspraken met de bankensector.

Vandaag zijn er noch wettelijke regels noch afspraken met de sector die bepalen hoeveel bankautomaten er minimaal binnen een bepaalde regio moeten zijn en welke spreiding er moet zijn. Volgens de sector zou 98% van de bevolking in een straal van 5 kilometer van een bankautomaat moeten wonen. De verhalen van verschillende dorpen en zelfs kleinere steden die zonder bankautomaat dreigen te vallen, tonen echter aan dat dit niet voldoende is. Uit een studie van de Europese Centrale Bank bleek gisteren ook dat nergens in de eurozone de inwoners zo ontevreden zijn over de gebrekkige beschikbaarheid van geldautomaten als in ons land. 27 procent van onze inwoners vindt het ronduit moeilijk om in België aan cash geld te geraken. De bevindingen van studie komen overeen met de klachten over het snel dalende aantal geldautomaten in België. Volgens bankenfederatie Febelfin gaat het de laatste 12 jaar om niet minder dan een halvering.

Volgens Bertrand moet en kan dat inderdaad beter. Ze pleit ervoor om de bereikbaarheid van geldautomaten te bekijken binnen het kader van de bevolkingsdichtheid van een betrokken regio en daarin rekening te houden met andere afstanden dan vandaag. Sowieso zou elke gemeente over een automaat moeten beschikken waar je zowel geld kan afhalen als kan storten. Dat laatste is niet alleen belangrijk voor burgers, maar ook voor kleine zelfstandigen die op het einde van de dag hun cash inkomsten op hun rekening zetten. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat sommige automaten op locaties staan die niet 24 uur op 24 uur en niet elke dag van de week bereikbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor automaten die in shoppingcentra staan. Kamerlid en burgemeester van Ninove Tanja de Jonghe kaartte voorbije week nog zo’n situatie aan bij staatssecretaris Bertrand in de commissie.

De staatssecretaris is, samen met Ministers Dermagne en Van Peteghem, reeds in overleg met de brede bankensector en de Nationale Bank van België. In eerste instantie zal zij trachten de beschikbaarheid te voorzien door te werken met een charter waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd. Mocht het overleg met de sector niet tot het gewenste resultaat leiden, zal er uiteraard een wetgevend initiatief genomen worden. Een vergelijkende studie toont trouwens aan dat meerdere landen met de problematiek worstelen. Ook in Nederland zit men samen met de sector.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand: “Het is simpel: iedereen moet aan zijn of haar centen kunnen. Het kan niet zijn dat je daarvoor kilometers moet rijden. Ik bewandel twee sporen. Ofwel werkt de sector mee en maken we goede afspraken om tot een betere dekking te komen. Ofwel werkt de sector niet mee en zullen we hen dat via een wet verplichten. De keuze is aan hen. Na mijn eerste contacten met de sector, heb ik de indruk dat er de wil is om constructief samen te werken.”