...

Haaltert helpt KLJ Kerksken aan een nieuwe locatie

KLJ Kerksken noensKLJ Kerksken krijgt hulp van Haaltert bij het vinden van een nieuwe locatie. KLJ Kerksken ontving recent bericht dat zij op 31 december 2022 hun huidig lokaal in de Ferdinand van Hoeymissenstraat moeten verlaten. Naar aanleiding hiervan hebben de jeugdbeweging, gemeente en jeugddienst direct overleg ingepland over de kwestie. Via het lokaal bestuur werd er voor korte termijn in de magazijnen van site Noens een nieuw onderkomen gevonden voor KLJ Kerksken. Op lange termijn zullen zij op dezelfde site kunnen blijven in een project van de sociale huisvestigingsmaatschappij Dewaco.

Veerle Baeyens, burgemeester en schepen van jeugd

“‘Iedere jeugdbeweging heeft nu een thuis. Als lokaal bestuur hebben we de regisseursrol opgenomen om tot een goed compromis te komen ten voordele van alle partijen. Het was niet altijd makkelijk, maar door samen te werken kunnen ook moeilijke opdrachten lukken. We bedanken dan ook uitdrukkelijk én de eigenaars én de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco om zo snel en accuraat mee te denken en mee te werken aan dit project. Het onmogelijke is mogelijk gemaakt hierdoor.”

KLJ Kerksken kreeg van de eigenaar van hun huidige locatie te horen dat zij ten laatste op 31 december 2022 hun lokaal in de Ferdinand van Hoeymissenstraat zullen moeten verlaten. Het lokaal bestuur schoot als reactie hierop in 6de versnelling en ging in overleg met de betrokken partijen om tot een goede oplossing te komen.

Phaedra Van Keymolen, schepen van wonen en omgeving

“Dit project kadert volledig binnen onze visie over sociaal wonen: binnen dorpskernen en kleinschaligere projecten. De opportuniteit om hier ook voor de jeugd een locatie mee te integreren zullen we enthousiast samen aanpakken.”

KLJ Kerksken zal op korte termijn een thuis krijgen in de magazijnen van de site Noens, Driehoekstraat 80 in Kerksken. Maar ook op langere termijn zal de jeugdbeweging op dit adres kunnen blijven, dankzij de overeenkomst tussen de eigenaar en de sociale huisvestigingsmaatschappij Dewaco die op deze locatie een sociaal huisvestigingsproject zal realiseren. In dat project is er namelijk achteraan het terrein een polyvalente ruimte voorzien waar de jeugdbeweging gebruik van kan maken. Met deze ligging wordt er ook aan de veiligheid gedacht. Want de leden van de jeugdbeweging zullen hun ruimte kunnen betreden via een trage weg aan de achterkant van het terrein.

Cathérine Vincent, directeur SHM Dewaco-Werkerswelzijn

“De woonnood is zeer hoog. Momenteel staan er 508 gezinnen ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Haaltert. Vandaar onze bewuste investering in deze projectsite voor de realisatie van een bijkomend kwalitatief woonproject.”

KLJ Kerksken noens groot haaltert