...

Sprong voorwaarts voor groene energie in Vlaanderen

groene energie

Sprong voorwaarts voor groene energie in Vlaanderen

Uit de inventaris Hernieuwbare Energie 2021 van het VEKA blijkt dat Vlaanderen het afgelopen jaar meer dan 25.800 GWh (gigawattuur) groene energie op eigen bodem produceerde, dat is ruim 2.700 GWh of 12% meer dan in 2020.

De productie van groene energie in Vlaanderen maakte in 2021 een flinke sprong voorwaarts en overtrof zelfs de prognose van 23.703 GWh die werd vooropgesteld in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, terwijl er in 2020 nog een achterstand was ten opzichte van de prognoses. Naast het positieve effect voor het klimaat levert deze bijzondere toename nog meer baat op voor Vlaanderen: hoe meer hernieuwbare energie zoals groene stroom, groene warmte we zelf produceren hoe minder we moeten aankopen in het buitenland om aan onze Europese verplichtingen te voldoen.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft vertrouwen in de ommeslag naar een toekomstgericht energiesysteem: “Dit is de fundering waarop we met man en macht verder gaan bouwen. De energiecrisis duwt ons nog eens met de neus op de feiten da we meer dan ooit afstand moeten nemen van fossiele brandstoffen en onze eigen hernieuwbare energiebronnen ten volle moeten benutten. Dat is goed voor het klimaat en een slimme investering in onze eigen welvaart. Dit bewijst ook dat Vlaanderen al voor de oorlog in Oekraïne de juiste weg is ingeslagen, hetgeen afgelopen en komende jaar nog meer zal versnellen.”

Vooral toename groene warmte

Hernieuwbare energie wordt onderverdeeld in groene stroom, groene warmte en groen transport. De inventaris toont het afgelopen jaar vooral op het vlak van groene warmte een sterke stijging, van 21%. De stimulering van hernieuwbare energie onder meer via de Vlaamse regelgeving voor nieuwbouw en de premies voor bijvoorbeeld warmtepompen vertalen zich in de cijfers. De warmtepomp als verwarmingsinstallatie wint duidelijk aan populariteit en dat betekent dus ook meer groene warmte (+53%). Zo zien we bij nieuwbouw dat de keuze voor een warmtepomp meer dan de helft steeg tegenover 2020 en bij renovaties werden een derde meer premies voor warmtepompen uitgereikt.

Ook het gebruik van groene warmte uit biomassa-afval nam toe (+9%), onder andere dankzij een aantal nieuwe warmtenetten die met steun van de Vlaamse overheid tot stand kwamen.

Ook de productie van groene stroom steeg verder in 2021 (+4%) dankzij de verdere investeringen in zonne- en windenergie. 18% van ons elektriciteitsgebruik halen we uit hernieuwbare energiebronnen. Zon en wind zorgden in 2021 samen voor 70% van de Vlaamse groenestroomproductie. Er zijn in 2021 meer dan 40.000 extrazonnepaneleninstallaties (+ 305 MWe) geïnstalleerd en er zijn ook 54 windturbines (+191 MWe) bijgekomen. Hiermee wordt de beleidsdoelstelling van 2021 voor zon (+300 MWe) gehaald en voor wind (108 MWe) zelfs ruim overschreden. De stroomproductie uit biomassa en biogas kende een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder. Demir liet eerder al weten geen grote voorstander zijn van grootschalige biomassa op basis van buitenlandse houtstromen waarvan de duurzaamheid in twijfel kan worden getrokken.

Ook 2022 oogt veelbelovend

Ook voor 2022 is er een stijgende trend van het aantal bijkomende zonnepaneleninstallaties, zodat de meer ambitieuze beleidsdoelstelling van 450 MWe dit jaar wel degelijk haalbaar is. Investeren in zonnepanelen is ondertussen rendabeler dan ooit tevoren.

Meer informatie:

Elk jaar maakt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een inventaris om de evolutie van de productie van hernieuwbare energie en de realisatie van de doelstellingen hernieuwbare energie nauwgezet op te volgen.

Het VEKA verzamelt bundelt zowel recente als historische energiegegevens voor Vlaanderen, de provincies en de gemeenten op https://www.vlaanderen.be/energiekaart. De Energiekaart laat toe om de energietransitie van nabij te volgen.