...

Meer bescherming voor bedreigde vogels op akkers

Meer bescherming voor bedreigde vogels op akkers

Nestbeschermingsacties voor bedreigde vogel op akkers

Voor het tweede jaar op rij vinden er in midden West-Vlaanderen nestbeschermingsacties plaats voor kieviten. De kievit is een bedreigde vogel die voornamelijk op akkers leeft. De acties maken deel uit van het Geïntegreerd Faunaplan van Stadlandschap West-Vlaamse hart en zijn voornamelijk gesitueerd in Ardooie, Meulebeke, Pittem en Wingene.

Kievit is een bedreigde vogel

De kievit is een typische vogel in het landbouwlandschap die heel wat insecten en larven eet die schadelijk zijn voor landbouwgewassen. De laatste 30 jaar is de populatie ervan met 80 procent afgenomen. De kievit broedt immers in een periode waarin de meeste landbouwbewerkingen plaatsvinden. Daarenboven zijn de nesten zeer moeilijk zichtbaar. Zo worden veel nesten per ongeluk kapot gereden door landbouwmachines. Om die reden is het belangrijk om de nesten te beschermen.

Nestbeschermingsacties

Voor de nestbescherming kan het Stadlandschap rekenen op de medewerking van landbouwers en vrijwilligers van de Wildbeheereenheid en Natuurpunt. Dit jaar slaagden 25 vrijwilligers erin om 75 nesten te beschermen op akkers. Dat gebeurde door o.a. de nesten in mandjes te plaatsen en extra aan te duiden. Per nest legt een kievit 4 eieren, dus betekent dit dat er mogelijks 300 extra kieviten bij kunnen komen. De meeste nesten lagen in Ardooie, Pittem en Meulebeke.

Ter vergelijking werden in 2021, het opstartjaar van de beschermingsacties, 23 nesten beschermd door 24 vrijwilligers.

Landbouwers bij wie regelmatig kieviten nestelen en graag hulp wensen bij het aanduiden van de nesten kunnen contact opnemen met het Stadlandschap West-Vlaamse hart.

Geïntegreerd Faunaplan

Deze actie kadert in het Leaderproject ‘Geïntegreerd Faunaplan’. Een project waarbij Stadlandschap West-Vlaamse hart samenwerkt met vier regionale landschappen in Vlaanderen en dat ondersteuning krijgt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Met het project wil het Stadlandschap niet enkel de typische diersoorten van het West-Vlaamse hart in kaart brengen, maar ook samen met zijn partners (landbouwers, wildbeheereenheden, natuurverenigingen, gemeenten,…) op zoek gaan naar een win-win voor landbouw, wild en natuur.

Wilde vogels in de tuin

voederhuisjeTuinvogels zijn een geweldige aanvulling op elke tuin. Ze helpen bij ongediertebestrijding, bestuiving en kunnen zelfs worden gebruikt als natuurlijke pesticiden.
Wie thuis wilde vogels wil helpen kan dit doen door op warme dagen schaaltjes met water op voederplanken te voorzien, nestkastjes en voederhuisjes te plaatsen. Op die manier help je tuinvogels die het op sommige momenten even moeilijk hebben.

Nestkasten zijn een geweldige manier om vogels een veilige plek te bieden om te nestelen. Ze moeten in de schaduw worden geplaatst en uit de buurt van roofdieren zoals katten.

Voerstallen en voerplanken zijn ook een goede manier om vogels in uw tuin te lokken. Deze moeten in de buurt van waterbronnen of bomen worden geplaatst die de vogels bij slecht weer beschutting bieden.