...

België staat in de top drie qua openstaande vacatures

Belgie staat in de top drie qua openstaande vacatures

België staat in de top drie qua openstaande vacatures

Overal in Europa heeft men het moeilijk om openstaande vacatures in te vullen. Het heeft te maken met de snelle economische groei na de coronapandemie. En dit bovenop een algemene trend: de groeiende vraag naar heel specifieke profielen. Het aantal vacatures in België stijgt sterk en desondanks dalen de werkloosheidscijfers niet. Daarom maakt Vlaanderen ruim 100 miljoen euro vrij om het gapende gat te dichten.

Aantal openstaande vacatures stijgt snel

Het percentage openstaande vacatures in de gehele eurozone kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 3,1 procent. Het verschil met een jaar eerder is groot. Toen lag dit percentage nog op 2,1 procent. Ook ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021 is er een stijging merkbaar. Toen lag het percentage openstaande vacatures nog op 2,8 procent. Dit heeft veel te maken met de economische groei die na de coronapandemie, waarbij sommige sectoren rake klappen kregen, werd gerealiseerd. Ten opzichte van voor de coronapandemie is er eveneens een stijging merkbaar (0,9 procentpunt).

De Europese krapte is vooral merkbaar in de dienstensector. Met name in de horeca en het toerisme zijn de tekorten groot (gemiddeld 3,6 procent). Qua openstaande vacatures scoort België bovengemiddeld, met maar liefst 4,8 procent openstaande vacatures. Enkel Nederland (4,9 procent) en Tsjechië (5,3 procent) krijgen met een nog grotere krapte op de arbeidsmarkt te maken.

Belgische werkloosheidscijfers dalen niet

Met een torenhoge krapte op de arbeidsmarkt zal het wellicht niet verbazen dat de Europese werkloosheidscijfers in een dalende lijn zitten. Dat blijkt uit de cijfers van Eurostat (pdf). In mei 2022 bedroeg de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid in de eurozone 6,6 procent. Een maand eerder ging het nog om 6,7 procent. Dat is opmerkelijk lager dan een jaar voordien, toen het werkloosheidscijfer 8,1 procent bedroeg. Volgens de schattingen van Eurostat is het aantal Europese werklozen ten opzichte van mei 2021 met maar liefst 2,5 miljoen afgenomen.

In februari 2022 bedroeg de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid in ons land nog 5,3 procent. In mei 2022 was dit gestegen tot 5,5 procent. Terwijl de krapte op de arbeidsmarkt dus groter wordt, stijgt het aantal werklozen in ons land. Ook in Denemarken en Portugal is er in de genoemde periode sprake van een soortgelijke tendens, terwijl in de andere EU-landen net het omgekeerde merkbaar is.

Vlaanderen investeert 100 miljoen om het gat te dichten

Bedrijven hebben het moeilijk om in België geschikt personeel te vinden. Het is een van de redenen waarom ze steeds vaker een beroep doen op rekruteringsexperts als Oryx, dat onder meer Belgische salesmensen en accountmanagers rekruteert voor Nederlandse bedrijven. Ook de overheid beseft dat er dringend iets moet gebeuren. Daarom trekt Vlaanderen 100 miljoen uit om het gapende gat op de arbeidsmarkt te dichten.

Het nieuwe werkgelegenheidsakkoord voorziet onder andere in een RSZ-korting voor bedrijven die langdurig werklozen in dienst nemen. Daarnaast worden deze werklozen aangemoedigd om een opleiding tot een knelpuntberoep te volgen. Men denkt dan vooral aan de zorg- en de bouwsector. Deze langdurig werkzoekenden zullen daarvoor een premie krijgen. Tegelijkertijd zullen werkzoekenden al na twee weken worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij de VDAB. Het akkoord werd door zes van de zeven sociale partners ondertekend.