...

Generatie Alfa is klaar voor het metaversum

Generatie Alfa is klaar voor het metaversum

Generatie Alfa is klaar voor het metaversum

In het metaversum zullen we, nadat we een VR-bril op de kop konden tikken, vergaderen, shoppen, concerten bijwonen en wie weet zelfs leven en een lief vinden. Het metaversum creëert een digitale wereld naast de echte wereld en biedt ongelofelijk veel mogelijkheden. Het is niet voor niets dat beleggers er nu al in investeren via platforms als metaverse profit en dat Facebook recent de naam wijzigde naar Meta.

Generatie Alfa: de generatie van morgen

Voor sommige mensen klinkt het allemaal wat akelig, zo’n digitaal universum. Voor anderen is het de logica zelve. Vooral voor generatie Alfa, de generatie die na 2010 is geboren, is dat laatste het geval. Voor deze generatie is de versmelting tussen de fysieke wereld en de onlinewereld nu al de normaalste zaak van de wereld. Deze generatie zal de komende decennia een groot gewicht in de economische en culturele schaal leggen. Tegen 2030 lopen er maar liefst 2 miljard Alfa’s rond. Deze Alfa’s zullen te maken krijgen met een sterk vergrijsde samenleving, met de gevolgen van de klimaatopwarming en met een steeds strenger wordend klimaatbeleid. De last op deze Alfa’s hun schouders zal met andere woorden enorm zijn en ze zullen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Corona versnelde de digitale ommezwaai

Deze Alfa’s vertoeven vandaag al opvallend vaak in de virtuele wereld. Maar liefst vier op de tien nieuwe internetgebruikers zijn kinderen van de generatie Alfa. Per seconde gaan twee kinderen voor de eerste keer online. Niet langer alleen om spelletjes te spelen of om schoolwerk te verrichten, maar ook om elkaar te ontmoeten. De coronapandemie versnelde het een en ander. Op “plaatsen” als Roblox, Minecraft (wordt verfimd) en Fortnite konden ze elkaar tijdens lockdowns opnieuw ontmoeten. Ze kochten er digitale stukjes land, tooiden hun avatars met leuke gadgets en pikten er een concertje mee. Meer dan ooit tevoren konden ze zich ook online onderscheiden en een digitale identiteit creëren. Voor deze jongeren is de versmelting tussen de echte en de digitale wereld nu al een feit.

Voor deze generatie bestaat het metaversum eigenlijk al. Ze zwerven door de digitale werelden en de verschillende platformen. Het open metaversum, waarbij de digitale avatars en de bijbehorende digitale identiteit overheen de verschillende werelden bestaat, is er louter het verlengde van. Het klinkt allemaal verre toekomstmuziek, maar volgens experts is het echt niet meer zo veraf. Men verwacht zelfs dat een open metaversum er nog voor het einde van dit decennium kan zijn, zeker nu de grootste bedrijven ter wereld zich verenigd hebben in het Metaverse Standards Forum.

Van een metaversum naar digitale onsterfelijkheid?

Intussen kijken futuristen al verder dan dat en denken ze na over onze digitale onsterfelijkheid, de mogelijkheid om de ideeën, de meningen, de herinneringen en de gedachten van een persoon in een soort van digitale avatar op te slaan. Deze avatar die in het metaversum leeft, zou dan denken, reageren en handelen zoals de echte persoon dat zou doen. Het is de meest verregaande vorm van een digitale tweeling en het zou betekenen dat we digitaal blijven bestaan, terwijl we fysiek overleden zijn.

Alle bronnen zijn het erover eens dat dit op termijn technologisch mogelijk zal zijn, maar men heeft het ook over religieuze, juridische en ethische kwesties die de ontwikkeling kunnen bemoeilijken. Hoe dan ook is het nog niet voor meteen. De meest optimistische futuristen hebben het over 2045, anderen hebben het over het einde van deze eeuw.

Foto: unsplash