...

Big Jump in de Zwalm voor een betere waterkwaliteit

Big Jump in de Zwalm voor een betere waterkwaliteit - Big Jump in de Zwalm voor een betere waterkwaliteit

Big Jump in de Zwalm voor een betere waterkwaliteit op 10 juli

Kom je ook eens langs of jump je mee? Op zondag 10 juli springen duizenden burgers over heel Europa in lokale rivieren om aandacht te vragen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van onze waterlopen. Ook gemeente Zwalm, Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen – Boembekemolen (BC VlAr) en Milieufront Omer Wattez (MOW) springen om klokslag 11 uur mee in de vijver van Klein Zwitserland.

In het hele land springen verschillende natuur- en milieuverenigingen en lokale stadsbesturen. Waarom? ”Met de Big Jump laten we zien dat we als burgers wakker liggen van de kwaliteit van onze rivieren.” zegt Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet. Ondertussen is het al de achttiende editie van de Big Jump.

De gemeente Zwalm, BC VlAr en MOW pakken het extra duurzaam aan met zo weinig mogelijk energieverbruik en zo weinig mogelijk afval. Spring op de fiets of kom te voet een kijkje nemen en geniet van een (h)eerlijk drankje. De eerste 100 bezoekers die zich duurzaam naar het evenement verplaatsen, ontvangen een gratis drankje net als de eerste 100 bezoekers die de sprong wagen. Bevestig jouw aanwezigheid op https://www.zwalm.be/bestuur/nieuws/zwalm-jumpt. Enkel wie schoeisel draagt en ouder is dan 12 jaar, mag de sprong wagen.

Voor alle springers en toeschouwers voorzien we ook boeiende randanimatie. Picking Combo zorgt voor de muzikale omkadering. Verder kan je heel wat opsteken van de infoborden over waterkwaliteit en van de verschillende infostands. De hele tijd door kan je bij de uitbaters van Klein Zwitserland terecht voor een drankje en een gezellig terrasje.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) omschrijft de belangrijkste richtlijnen voor ons Vlaams waterbeleid. Deze verplicht ons om tegen 2027 ál onze waterlopen in goede kwaliteit te hebben. Momenteel voldoet geen enkele waterloop aan de norm die wordt vooropgesteld. Meer dan de helft van de waterlopen kent geen verbetering, en sommige gaan er zelfs op achteruit.

De stroomgebiedbeheerplannen van de Vlaamse overheid, de Vlaamse vertaling van die KRW, voldoen helaas niet: voor nog geen 10% (van de 195 waterlopen die we hebben) spreekt men de ambitie uit om kwalitatief te voldoen aan de KRW tegen 2027.

Spring jij ook mee voor een betere waterkwaliteit?

Alle springers worden op zondag 10 juli, vanaf 10u30 verwacht aan de vijver van Klein Zwitserland, Galerijpad 3, Zwalm mét zwemschoenen. Inschrijven via https://www.zwalm.be/bestuur/nieuws/zwalm-jumpt.