...

Voor wie is een traplift geschikt

Voor wie is een traplift geschiktIndien men spreekt over een traplift, wordt er al snel gedacht aan het hulpmiddel dat wordt toegepast in de woning van ouderen. De traplift is immers een instrument dat dient als valpreventie, waarbij personen met een beperkte mobiliteit snel en veilig de volgende verdieping in huis kunnen bereiken.

De traplift heeft echter een grotere doelgroep dan enkel de senioren. Er zijn namelijk veel personen die, ongeacht de leeftijd, kampen met een beperkte mobiliteit. Denk hierbij aan personen met een ziekte, een verlamming, een ongeluk of een handicap. Ook voor deze personen kan een traplift de ideale oplossing bieden om alsnog optimaal gebruik te kunnen maken van de gehele woning.

Twee classificaties

De gebruikers van trapliften zijn in twee groepen te verdelen: de afhankelijke en onafhankelijke personen.

De afhankelijke personen kampen met een letsel, ziekte, handicap of ongeval. Zij zullen hierdoor niet in staat zijn zelfstandig de trap in gebruik te stellen. De traplift zal hen de nodige hulp bieden om alsnog gebruik te maken van de ruimtes op de andere verdiepingen.

De onafhankelijke personen zijn, in tegenstelling tot de afhankelijke personen, wel in staat om de trap zelfstandig te beklimmen, maar hebben moeite met de activiteit. Zij zullen kampen met extreme vermoeidheid, de configuratie van de trap of een angst voor gevaar. Ook voor deze doelgroep is een traplift een prettige toevoeging om de situatie te vergemakkelijken.

Gezondheidsproblemen

De mobiliteit heeft grote invloed op het dagelijkse leven. Indien een persoon kampt met hartproblemen, ademhalingsproblemen of problemen met de knieën of benen kunnen dagelijkse activiteiten erg uitputtend zijn. Traplopen kan voor personen met gezondheidsproblemen ook een behoorlijke uitdaging zijn. Zij vinden opnieuw comfort in het dagelijks leven thuis dankzij de plaatsing van een traplift.

Beperkte mobiliteit

Een beperkte mobiliteit hoeft uiteraard niet enkel in verband te staan met de leeftijd van het betreffende persoon. Een handicap maakt het vrijwel onmogelijk om zelfstandig de trap te bewandelen. De traplift maakt het mogelijk om deze personen ten minste een deel van hun vrijheid en onafhankelijkheid terug te geven. Om die reden kan ook de omgeving profiteren van de traplift, doordat het persoon in kwestie niet langer hulp nodig zal hebben bij het bereiken van de volgende verdiepingen.

Daarbij is het ook mogelijk dat het persoon in kwestie een heftige operatie of extreem ongeluk achter de rug heeft en een periode van revalidatie voor ogen heeft. Gedurende deze periode is het onverstandig om gebruik te maken van de trap. De handeling vergt echter een hoop beweging en energie. Om de revalidatieperiode door te komen, is de plaatsing van een traplift een fijne toevoeging om alsnog veilig en verstandig de andere verdiepingen in huis te bereiken. Indien u de traplift prijs te hoog vindt, is het ook mogelijk een tweedehands traplift aan te schaffen of een traplift te huren.

Leeftijd

De traplift wordt momenteel voornamelijk in gebruik gesteld door personen op leeftijd. Naarmate een mens ouder wordt, zal de mobiliteit beperkter worden. Traplopen zal een behoorlijke uitdaging worden, waardoor veel ouderen uiteindelijk verhuizen naar een woning zonder verdiepingen of een verzorgingstehuis. Dankzij de plaatsing van een traplift kan de verhuizing nog enige tijd worden uitgesteld, doordat het bereiken van de andere verdiepingen minder energie en moeite zal vergen.

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een algemeen probleem waar nog te weinig aandacht aan wordt geschonken. Extreme vermoeidheid wordt vaak niet direct opgemerkt door de omgeving, maar is zeker een probleem waar veel personen mee kampen. De vermoeidheid kan ook voortkomen uit een spierziekte, artritisprobleem of beroerte. Deze personen hebben moeite met het op- en aflopen van de trap zonder een rustpauze te nemen. De plaatsing van een traplift kan hen een hoop energie schelen. Zij kunnen plaatsnemen op de stoel van de traplift en zichzelf naar de volgende verdieping laten bewegen zonder energie te verliezen aan deze activiteit.