...

Geen klimaatneutraliteit zonder kernenergie

­­­­­Geen klimaatneutraliteit zonder kernenergie

Minister Demir bezoekt Nederlandse kerncentrale Borssele: “Geen klimaatneutraliteit zonder kernenergie”

Morgen is het twee maanden geleden dat de federale regering een akkoord bereikte om met Engie het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales te onderhandelen. Van enig resultaat is nog geen enkel zicht en dat baart Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zorgen. Zij trok vandaag op werkbezoek naar de kerncentrale van Borssele in de Nederlandse provincie Zeeland. Die is ongeveer even oud als onze oudste kernreactoren en werd al eens met 20 jaar verlengd tot 2033. De Nederlandse regering wil bovendien een verdere verlenging mogelijk maken en investeert ook een nieuwe kernreactoren. “De dogma regeert ons land, maar onze Noorderburen hebben gelukkig wél goed begrepen dat je tegen 2050 nooit naar klimaatneutraliteit zal kunnen gaan zonder kernenergie”, aldus Demir.

“Als we in de toekomst fossiele gascentrales volledig achter ons willen laten en klimaatneutraliteit willen bereiken, dan kunnen we niet anders dan investeringen in kernenergie mogelijk maken. Op dit moment is dat onmogelijk door de wet op de kernuitstap. Daardoor blijven potentiële onderzoekers en investeerders weg”, dat verklaart Demir na haar bezoek aan het Nederlandse Borssele.

Kerncentrale van Borssele

De kerncentrale van Borssele is in handen van EPZ (Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland). Die is voor 35% eigendom van de provincie Zeeland, 35% lokale besturen en 30% RWE. Naast de kerncentrale is men bezig met de afbraak van een voormalige steenkoolcentrale. CEO Carlo Wolters gaf de minister een rondleiding, in aanwezigheid van de diplomatieke vertegenwoordigers van Vlaanderen en Nederland.

“De kerncentrale van Borssele is van 1973 en vergelijkbaar met onze oudste centrale, Doel 1. Toch gaat onze dicht en blijft deze tot 2033 draaien. Meer nog, de Nederlandse regering besliste recent om de verdere levensduurverlenging van Borssele op te starten en start ook investeringen op in nieuwe nucleaire capaciteit. Dat is de weg die we ook met ons land op moeten”, klonk het.

Propere basiscapaciteit naast hernieuwbare energie

Op vlak van hernieuwbare energie doet Vlaanderen het uitstekend. Ze staat in de top 4 voor windenergie op land en is zelfs 3de als het gaat over geïnstalleerde zonnepanelen per inwoners. Vorig jaar was zelfs het derde beste jaar ooit op het vlak van extra wind.

“Maar natuurlijk zijn er beperkingen aan hernieuwbare energie, het is er niet altijd, en dus moet er een verstandige en goede basiscapaciteit zijn. Zeker als we allemaal op elektriciteit overschakelen. En ik zie dan liever propere kerncentrales dan vervuilende gascentrales”, aldus Demir.

Na het werkbezoek aan de kerncentrale had Demir nog een werkvergadering met het provinciebestuur en de commissaris van Zeeland waar onder meer stikstof, PFAS en de energietransitie ter sprake kwamen.