...

Een verkeersovertreding, wat nu?

Een verkeersovertreding wat nu

Een verkeersovertreding, wat nu?

De overdreven snelheid in het verkeer blijft een hardnekkig probleem, het aantal overtredingen en dagvaardingen neemt elk jaar toe. De pakkans voor hardrijders is vandaag overigens veel groter dan vroeger.

De straffen die opgelegd worden aan verkeersovertreders, worden daarbij ook alsmaar strenger. Waaraan kan je je verwachten?

Toch te snel gereden, wat nu?

Misschien was je gehaast of onoplettend, of misschien reed je bewust wat te snel.

De wet is erg streng voor bestuurders met een zware voet.

De minimumboete bedraagt 53 euro. Maar de precieze hoogte van uw geldboete hangt af van uw gemeten snelheid en van de toegelaten snelheid op de plaats waar u geflitst werd. Hoe sneller u reed, hoe hoger uw boete. De maximumboete bedraagt 4.000 euro. Bijkomend kan eveneens een rijverbod opgelegd worden. De rechter beslist over het rijverbod en de duur ervan. Hij kan ervoor opteren om u het rijverbod niet op te leggen. Als hij het wel oplegt, dan kan hij u bestraffen met een rijverbod van 8 dagen tot vijf jaar. Uw motivatie waarom u geen rijverbod verdient, speelt een belangrijke rol bij de beslissing van de rechter over de uiteindelijke duur ervan. De rechter heeft dan ook een grote vrijheid om hierover een beslissing te nemen.

Enkel wanneer je meer dan 40 kilometer per uur te snel reed of meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf, is de rechter verplicht om je een rijverbod op te leggen.

Het is misschien ook nuttig om te weten dat je verzekering niet tussenkomt bij het betalen van boetes omwille van te snel rijden. Maar in de meeste gevallen wel om de kosten te betalen van de advocaat die jouw verdediging op zich neemt.

Vluchtmisdrijf wordt zwaar bestraft

Wanneer je vluchtmisdrijf pleegt, wil dit zeggen dat je de plaats van een ongeval (waar je zelf bij betrokken bent) verlaat om te vermijden dat de politie de precieze omstandigheden van het ongeval kan achterhalen. Sommige mensen doen dit bijvoorbeeld omdat ze weten dat ze teveel gedronken hebben en niet willen dat de politie dit kan vaststellen. Ook wanneer je je achteraf toch nog zou aangeven bij de politie, is er sprake van vluchtmisdrijf. Je moet dus altijd ter plekke blijven wanneer je een ongeval hebt gehad, behalve wanneer dit totaal onmogelijk is omdat je bijvoorbeeld meegenomen moet worden met de ziekenwagen. Zeker wanneer je een ongeval hebt veroorzaakt waarbij er gewonden zijn gevallen, is het heel belangrijk om ter plaatse te blijven.

Veroorzaakte u alleen stoffelijke schade of materiële schade en pleegde u vluchtmisdrijf? Dan riskeert u onder meer een gevangenisstraf, een geldboete alsook een rijverbod. Vluchtmisdrijf na een ongeval met gewonden of doden wordt nog  zwaarder bestraft. Zo zal het rijverbod verplicht worden opgelegd, zal u opnieuw uw theoretisch en praktisch rijexamen moeten afleggen en een psychologisch onderzoek ondergaan voor u uw rijbewijs kunt terugkrijgen. Bovenop deze straffen riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen.

Moest je dus een ongeval veroorzaken, blijf dan altijd ter plaatse tot de politie er is!