...

Concertsector is geen besmettingshaard

Concertsector geen besmettingshaard

Concertsector geen besmettingshaard, zeer weinig besmettingen bij bezoekers van de Sportpaleis Group zalen. Bij gebrek aan objectieve gegevens deed Sportpaleis Group een grondig onderzoek naar het besmettingsrisico na een bezoek aan een van hun zalen. De resultaten zijn significant, waaruit blijkt dat de genomen voorzorgsmaatregelen effect hebben. Het is duidelijk dat de concertsector zeker geen infectiemotor is. Er is geen objectieve reden om deze sector harder te behandelen dan veel andere sectoren waar mensen samenkomen. Niets staat een volledige heropening in de weg, mits de relevante maatregelen gerespecteerd worden. De Sportpaleis Group ondervroeg 2.000 toeschouwers (in volle opbouw van de derde golf tot vlak voor de sectoriële lockdown) die één van haar arena’s (Sportpaleis, Lotto Arena, Vorst Nationaal) of theaters (Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent, Trixxo Theater Hasselt) bezochten.

Concertsector Lotto Arena

Resultaten waren in ieder geval “verrassend”

Het doel is inzicht te krijgen in hoe concert- en theaterbezoekers de uitgebreide coronamaatregelen ervaren en of er besmettingsgevaar is door het bijwonen van concerten. Jan Van Esbroeck, CEO van Sportpaleis Group: “De hele concertsector, en Sportpaleis-evenementen in het bijzonder, presteerden in november niet goed. Op een ongefundeerde basis werd de perceptie gecreëerd dat de sector een broeihaard of zelfs motor van besmettingen zou zijn. Niemand heeft deze bewering echter kunnen staven met gegevens en onderzoek. Dus hebben we het zelf gedaan. De resultaten waren in ieder geval “verrassend.” De enquête werd in zijn geheel ingevuld door bijna 2.000 mensen, ofwel de 186.000 bezoekers die de Sportpaleis Group ontving.

Besmettingen onder respondenten was erg klein

Uit de studie bleek dat slechts 0,11% van de Vlaamse besmettingen over de periode van 4 weken het gevolg was van bezoeken aan Sportpaleis Group-zalen. Sportpaleis Group is zeker niet de enige aanbieder van concertbeleving in Vlaanderen. Rekening houdend met het marktaandeel van de Sportpaleis Group kunnen we stellen dat de concertsector als geheel in die periode 0,64% van de Vlaamse besmettingen veroorzaakte. Het aantal gemelde besmettingen onder respondenten was erg klein, maar voldoende om er conclusies uit te trekken. Het is duidelijk dat de concertsector geen infectiehaard is, laat staan ​​de motor. De haastige en bijna volledige sluiting van de sector op 3 december was weliswaar goed bedoeld, maar bleek een disproportionele maatregel en had dus geen impact op het indammen of verminderen van het aantal besmettingen in Vlaanderen.

Heel weinig interne mobiliteit bij een concert

“Deze gegevens laten zien hoe we ons al maanden voelen. Wij zijn niet het probleem”, zegt Jan Van Esbroeck. “Het is logisch: onze branche heeft een hoog niveau van expertise in crowd management en moet zich houden aan de strengste controles, waaronder Covid-veiligheidstickets, maskerverplichtingen, ventilatie, enz. Door deze situatie gedragen onze bezoekers zich als zeer gedisciplineerd. Regels zijn strikt gevolgd.” “En soms vergeten mensen dat de aanwezigheid bij een concert over het algemeen zeer beperkt is. Er is bijvoorbeeld heel weinig interne mobiliteit bij een concert in vergelijking met een winkeldag. Hoewel er in absolute aantallen veel bezoekers zijn, bereik je als een korte afstandsbezoeker.

Het verlies van 80.000 medewerkers is onacceptabel

Het totaal aantal personen waarmee je als bezoeker op korte afstand in contact komt is uiterst beperkt, ook al zijn er in absolute aantallen veel bezoekers. Met alle genomen voorzorgsmaatregelen is het niet verwonderlijk dat het aantal besmette mensen bij het concert zo laag is. Daarom is het verkeerd om denken dat het concert een broedplaats is dus fout, maar wordt onterecht gevoed door een veelheid aan ongefundeerde of eenvoudigweg foute insinuaties en uitspraken.” We hopen dat deze bevindingen bijdragen aan de onpartijdige beoordeling van de risico’s voor onze sector door het beleid. Het verlies van 80.000 medewerkers in de evenementensector, dat weinig lijkt te hebben bijgedragen aan de besmetting, is onacceptabel.

Begrip voor de druk in de ziekenhuizen

Maatregelen zijn in sommige gevallen begrijpelijk, maar ze moeten ook hun doel dienen en natuurlijk in verhouding staan ​​tot het risico. Uit recent onderzoek van GEMS-lid Lode Godderis blijkt dat sectoren die zich inspannen ook de beste resultaten boeken als het gaat om werkplekinfecties. De actieve sector presteerde beter dan veel andere onaangetaste sectoren. Het is logisch dat deze relaties zich ook vertalen naar bezoekers in deze sectoren. Het behoeft geen betoog dat de afdeling begrip heeft voor de druk waarmee ziekenhuizen worden geconfronteerd, maar tegelijkertijd ligt de IC-bezetting al geruime tijd onder de kritische grens van 500 bedden. Overschrijding van die grens is een ongegronde reden om de grotere concertzalen begin december te sluiten.

Impact op de geestelijke gezondheid

Gezien de beperkte kans op besmetting is nu het moment aangebroken om deze zalen op volle capaciteit te heropenen, eventueel met enkele begeleidende maatregelen (maskers, crowd control, geen staanplaatsen) tijdelijk toegepast. Doorgaan met het sluiten van het grootste deel van de concertsector staat totaal niet in verhouding tot de huidige gezondheidssituatie en draagt ​​dus niet bij aan een significante verbetering van de situatie. In plaats daarvan zal heropening positieve sociale bijdragen genereren. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde afgelopen mei aan dat “massabijeenkomsten niet alleen recreatieve activiteiten zijn; ze hebben een aanzienlijke impact op de geestelijke gezondheid van grote aantallen individuen”.