...

Je huis isoleren is in Vlaanderen zo goed als verplicht

Je huis isoleren is in Vlaanderen zo goed als verplicht

Je huis isoleren is in Vlaanderen zo goed als verplicht

Het isoleren van een woning is op dit moment slechts beperkt verplicht in ons land. Dat is bijvoorbeeld het geval bij nieuwbouwwoningen, terwijl verhuurders dan weer moeten investeren in dubbelglas en dakisolatie. Op termijn zullen eigenaars, ook als ze de woning zelf bewonen, wel worden verplicht om het beter te isoleren. Vanaf 2023 is dat al het geval, maar dan enkel voor mensen die vanaf dan een woning met een slechte EPC-waarde kopen.

Dubbele beglazing en dakisolatie zijn al verplicht

Momenteel is het volledig isoleren van je huis nog niet verplicht, maar er zijn wel uitzonderingen. Zo moeten alle Vlaamse woningen en huurwoningen sinds kort over dakisolatie en dubbele beglazing beschikken. Dit heeft gevolgen voor het aantal strafpunten die worden toegekend als er een wooninspecteur langskomt, wat in combinatie met andere tekortkomingen in de ongeschiktverklaring van de woning kan resulteren. Ten opzichte van eigenaar-bewoners zal er niet ineens een klopjacht uitbreken en verandert er in de praktijk weinig, ook niet als de woning wordt verkocht. Voor verhuurders is het belangrijk dat ze aan de regels voldoen.

Vooral belangrijk voor verhuurders

De huurder kan stappen ondernemen om de woning ongeschikt te laten verklaren, wat juridisch gezien grote gevolgen kan hebben voor de verhuurder. Voor wat de dubbele beglazing betreft, geldt er wel een overgangsfase. Vanaf 1 januari 2023 kan een woning zonder dubbele beglazing meteen ongeschikt worden verklaard voor de verhuur, momenteel is dat enkel het geval als er ook andere tekortkomingen zijn.

Als verhuurder kan je dus maar beter investeren in dakisolatie en dubbele beglazing. Dat zijn geen goedkope investeringen, maar ze leveren wel een flinke energiebesparing op. Bij dakisolatie loopt dit, afhankelijk van de staat van het dak, tot wel 30% op. Het is overigens niet verplicht om het dak zelf te isoleren. Bij een onverwarmde en onbewoonde zolder wordt vloerisolatie op zolder namelijk gelijkgesteld aan een geïsoleerd dak.

Beter isoleren wordt aangemoedigd

In 2022 is het plaatsen van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie nog niet verplicht, maar uiteraard wordt het wel aangeraden. Ook zijn de bovenstaande normen slechts minimumnormen en is het omwille van de energiebesparing een goed idee om het beter te doen. Om dergelijke goede ideeën aan te moedigen en toegankelijk te maken, komen ook andere investeringen in aanmerking voor premies. Er zijn bijvoorbeeld premies voor de isolatie van een spouwmuur, voor kelderplafondisolatie en voor de na-isolatie van een buitenmuur langs de binnen- of buitenzijde. Deze premies zijn aan te vragen bij Fluvius.

Om de investeringen te bekostigen, zijn er bovendien allerlei mogelijkheden om goedkoop of zelfs renteloos te lenen. De Vlaamse woonlening is daar een voorbeeld van. Momenteel bedraagt de rentevoet bij de Vlaamse woonlening 1,6% bij een looptijd van 20 jaar of minder. Sinds vorig jaar kunnen kopers van een woning met een slechte energieprestatiescore die van plan zijn om grondig te renoveren zelfs een rentesubsidie krijgen. Ze moeten daarvoor binnen vijf jaar een bepaald EPC-label behalen. Het renovatiekrediet wordt aangegaan bij de hypothecaire kredietgever en de Vlaamse overheid betaalt de rente dan in de vorm van een subsidie terug.

Vanaf 2023 gelden er strengere regels

Op termijn zullen ook andere vormen van isolatie verplicht worden. Vanaf 2023 zullen kopers van huizen met een slechte EPC-waarde bijvoorbeeld al verplicht zijn om binnen vijf jaar naar het niveau D te gaan. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf. Voor veel huizen zal een bescheiden energetische renovatie al volstaan, zoals het aanbrengen van dakisolatie. De Vlaamse regering beloofde eerder al dat het met behulp van premies en voordelige leningen wil blijven bijdragen aan energetische renovaties.

Photo by Greg Rosenke on Unsplash