...

Corona besmettingen Haaltert gaan fors de hoogte in

Corona besmettingen Haaltert gaan fors de hoogte in

Corona besmettingen Haaltert gaan fors de hoogte in

Lokaal bestuur Haaltert grijpt in met bijkomende maatregelen om hoge besmettingscijfers te keren want de besmettingscijfers in Haaltert gaan fors de hoogte in. Door de hoge incidentiecijfers nam de burgemeester, na advies van de gemeentelijke veiligheidscel, vandaag extra lokale maatregelen om de besmettingsdruk in te perken. De maatregelen gaan meteen in en gelden voor 3 maanden, dus tot 23 februari 2022.

Deze maatregelen werden genomen na overleg met de lokale Veiligheidscel en na afstemming met de gouverneur en de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Ook na contacten met verenigingen, schooldirecties en administratie bleek het draagvlak groot te zijn hiervoor. De maatregelen werden zodanig afgestemd zodat gecontroleerde, kleinere evenementen en activiteiten kunnen blijven doorgaan, weliswaar onder strengere en te handhaven coronamaatregelen.

Zelfs een plaatselijke krantenwinkel in Groot-Haaltert deelde in de klappen en is enkele dagen gesloten vanwege corona. Uit goede bron blijkt dat zelfs het gemeentepersoneel van Haaltert grotendeels thuis zit met een coronabesmetting.

Burgemeester Veerle Baeyens:

“Haaltert is vandaag helaas een van de koplopers in de provincie Oost-Vlaanderen in coronabesmettingen op dit moment. We hebben hier dan ook een zeer actief verenigings- en ondernemingsleven en tal van activiteiten. We konden niet anders dan ingrijpen. Nutteloze contacten en ongecontroleerde vrije verplaatsingen binnen bij een evenement moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Het is belangrijk dat coronamaatregelen zoals de mondmaskerplicht kunnen gehandhaafd worden. ”

Maatregelen in Haaltert

Naast de federale maatregelen, gelden in Haaltert ook deze maatregelen:

Fuiven, feesten en andere evenementen die als hoofddoel muziek en dansen hebben, worden niet meer toegelaten. (Zie ook provinciale politieverordening)
Sportwedstrijden en -trainingen, evenementen, culturele- en andere voorstellingen of congressen met publiek zijn enkel mogelijk als de federale voorschriften inzake ventilatie en CO2-meting gevolgd worden en vanaf 1 tot en met 50 personen staand of zittend;

vanaf 51 personen enkel met een zittend publiek en binnen de maxima van 200 personen binnen of 400 personen buiten (kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen).
Zowel binnen als buiten is voor publiek toegankelijke massa-evenementen een mondmasker en CST verplicht.

Eetfestijnen zijn enkel toegestaan met afhaling. Vergaderingen van de gemeentelijke adviesraden en dorpsraden gaan enkel digitaal door. Zo ook de gemeenteraad en OCMW-raad. Bij uitzondering kunnen raadsleden fysiek aanwezig zijn om hybride te vergaderen in de raadzaal. Publiek is niet meer toegelaten, maar de raden worden opnieuw online uitgezonden via livestream.

Lokaal bestuur Haaltert wijst ook op het belang van verluchting, ventilatie en CO2-meting, zoals de federale maatregelen al voorschrijven.
We benadrukken ook graag nogmaals mee dat elke organisatie, elk evenement dient aangevraagd te worden via het lokaal bestuur www.haaltert.be.

Activiteiten afgelast

De activiteiten “Warm Haaltert” op 17 december in Kerksken en de nieuwjaarsreceptie voor in Heldergem worden ook afgelast.