...

Wat doe je als vertrekkende huurder met je gordijnen op maat?

Wat doe je als vertrekkende huurder met je gordijnen op maat

Wat doe je als vertrekkende huurder met je gordijnen op maat?

In de meeste gevallen huurt een huurder een ongemeubeld appartement of woning. In principe moet de huurder bij het verlaten van het pand zijn eigen meubels meenemen en mag hij niks achterlaten. Voor spullen als de wasmachine of de televisie vinden de meeste mensen dat maar logisch. Het kan echter gebeuren dat de huurder zaken op maat van het appartement liet maken, zoals een maatkast die perfect tussen twee wanden past of gordijnen op maat van de ramen. Dergelijke gordijnen sluiten mogelijk niet aan bij de ramen van de nieuwe woonst, terwijl de verhuurder of de nieuwe eigenaar ze misschien wel kan gebruiken. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk.

Zomaar spullen achterlaten is geen goed idee

De huurder moet het gehuurde pand teruggeven in de staat waarin het zich aanvankelijk bevond. Dit wil zeggen dat de meubels moeten worden verwijderd en vaak moet het pand nadien ook worden gepoetst. Dit gebeurt in de praktijk niet altijd en sommige huurders laten het pand vuil en boordevol rommel achter. Ga maar eens na hoe deze Geraardsbergse verhuurders hun huurhuis terug kregen.

Als de huurder zijn spullen niet meeneemt, kan de verhuurder de achtergelaten spullen laten verwijderen en de kosten daarvoor bij de huurder verhalen. Dit laatste kan bijvoorbeeld via de huurwaarborg gebeuren. Bij waardevolle inboedels kan de inboedel worden verkocht en kunnen de opbrengsten worden gebruikt om bijvoorbeeld huurachterstallen te betalen. Deze situatie is met andere woorden te voorkomen.

Nieuwe huurder neemt spullen over

De meest eenvoudige optie is aan de nieuwe huurder vragen of hij de gordijnen en de kast wil overkopen. Daarvoor kan dan een aparte koopovereenkomst worden gesloten die losstaat van de huurovereenkomst. De verhuurder kan daarbij een bemiddelende rol spelen, maar hoe dan ook is de nieuwe huurder vrij om al dan niet op het aanbod in te gaan.

Overname door de verhuurder

De vertrekkende huurder kan ook afwijkende afspraken maken met de verhuurder. Zo kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat je de gordijnen of de kast toch mag achterlaten. Eventueel kan hiervoor een vergoeding worden afgesproken. Als de verhuurder vraagt om het te verwijderen en de huurder het toch achterlaat, kan de huurder er in ieder geval geen vergoeding voor vragen. In de uittredende plaatsbeschrijving zullen dergelijke achtergelaten spullen worden opgenomen.

Verder geldt de contractsvrijheid. Er kan bijvoorbeeld een vergoeding worden overeengekomen of er kan worden afgesproken dat bepaalde achterstallen, zoals onbetaalde huurbedragen en huurschade, worden gecompenseerd door de achtergelaten spullen.

De regeling is wel anders voor niet-wegneembare zaken, zoals een huurder die een nieuwe vloer legde of een nieuwe keuken liet plaatsen. Deze zaken gaan sowieso over op de verhuurder en in principe moet de verhuurder hiervoor geen vergoeding betalen, hoewel er ook rechters zijn die eerder al anders hebben beslist als het om nodige en nuttige werken ging. Luxewerken vallen hier hoe dan ook nooit onder. Als deze werken slecht zijn uitgevoerd, kan de verhuurder in ieder geval vragen om ze af te breken en de woning in de vroegere toestand te herstellen. Ook daarvoor kan de huurwaarborg worden aangesproken.