...

Gents stadsbestuur ondersteunt illegaliteit

Gents stadsbestuur ondersteunt illegaliteit

Gents stadsbestuur ondersteunt illegaliteit

Anneleen Van Bossuyt (N-VA): “Géén 1,2 miljoen uitgeven aan opvangcentrum voor mensen zonder wettig verblijf”

Burgemeester De Clercq (OpenVLD) en het Gentse stadsbestuur hebben beslist 1,2 miljoen euro te investeren in een stedelijk opvangcentrum voor mensen zonder wettig verblijf. Men wil 24-uursopvang voorzien gekoppeld aan intensieve begeleiding. N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt: “Met N-VA kunnen we dit niet steunen. Je kan als overheid illegaliteit niet beginnen faciliteren. Dit zal andermaal een aanzuigeffect van buitenlandse gelukzoekers richting Gent creëren. Uit recente cijfers blijkt dat er genoeg Gentse daklozen zijn die we met dit geld zouden kunnen helpen. Ik stel voor om daar prioritair op in te zetten.”

“Als lokale overheid mensen zonder verblijfsrecht ondersteunen om toch hier te blijven is in mijn ogen de grenzen van de wet opzoeken. Alleen minderjarige kinderen en hun ouders die tegen een geweigerde asielaanvraag in beroep gaan, hebben nog tijdelijk recht op opvang en het is Fedasil dat daarvoor instaat. Gent hoeft zich hier dus niet mee bezig te houden. Bovendien gaat de nieuwe beleidsnota van schepen Coddens (Vooruit) veel ruimer: de nieuwe opvang zal zich immers richten op ‘élke Gentse dakloze behoeftige vreemdeling zonder wettig verblijf’. Dat komt neer op het organiseren van extra instroom van armoede naar onze stad.” zegt Anneleen Van Bossuyt.

Van Bossuyt: “De Vlaamse en federale overheid focussen al een aantal jaren op het verkorten van de asielprocedures en op een actief terugkeerbeleid. Asielaanvragers moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Zo niet geef je mensen valse hoop en moedig je hen aan om eindeloos te procederen, waardoor je hen in een onzekere toestand laat en zij na jaren vaak verweesd achterblijven. Daar is weinig menselijks aan. Wie recht heeft op asiel kan blijven, in het andere geval moeten de mensen zonder uitstel terug naar hun thuisland. Gent gaat hier met zijn nieuwe opvangplannen helemaal tegen in. Wie heeft er belang bij om de aanwezigheid van mensen zonder toekomstperspectief in onze samenleving te rekken? Hier is geen taak weggelegd voor de lokale overheid.”

“Met dit opvangcentrum is het stadsbestuur niet aan zijn proefstuk toe. Het opvangdorp aan de Lübecksite waar drie jaar lang een honderdtal Roma opgevangen worden, kost de Gentse belastingbetaler ook al ruim 2,5 miljoen euro. Het Gentse stadsbestuur maakt er vanuit een links dogmatisme een gewoonte van om disproportioneel veel geld uit te geven aan de ondersteuning van een heel beperkt aantal mensen. Dit is voor ons niet te verantwoorden. De welzijnsdiensten en hulpverlening zijn in onze stad al bijzonder uitgebreid. Dakloze mensen zonder wettig verblijf kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de reguliere nachtopvang, zoals dat ook in andere steden het geval is.” Besluit Anneleen Van Bossuy.

Van Bossuyt besluit: “In onze stad bestaan genoeg lokale armoede en dakloosheid. Met N-VA willen we de beschikbare middelen dáár op inzetten. Bijvoorbeeld het nieuwe daklozenproject in Het Leeuwenhof in Drongen steunen we van ganser harte. Mensen met wettig verblijf die jaren thuisloos waren worden er succesvol begeleid richting een betere toekomst. Voor een dergelijke aanpak bestaat ook een draagvlak bij de brede bevolking. Ik vraag het stadsbestuur dan ook dringend om die 1,2 miljoen euro voor mensen zonder wettig verblijf alsnog te heroriënteren ten bate van de ondersteuning van Gentenaars in armoede.”