...

Ook voor woonboten raken de wachtlijsten vol

Ook voor woonboten raken de wachtlijsten vol

Ook voor woonboten raken de wachtlijsten vol

Woonboten – Wachtlijsten voor een woning: wie ooit kandidaat was voor het huren van een sociale woning werd er mee geconfronteerd. Ook om betaalbare huurwoningen te vinden op de private huurmarkt, is het vaak lang zoeken en wachten. Wanneer je een huis wil aankopen, kom je vaak in een uitputtende en onzekere zoektocht terecht. Meer en meer mensen richten dan ook hun pijlen op alternatieve vormen van wonen.

Wonen op een boot is een voorbeeld van zo’n alternatieve woonvorm

Wonen op een boot is een voorbeeld van zo’n alternatieve woonvorm. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij minister Lydia Peeters (Open VLD) is deze populariteit merkbaar: alle ligplaatsen voor woonboten van de Vlaamse Waterweg zijn ingenomen. Nochtans is er sinds 2015 een stagnering in het aantal plaatsen voor woonboten.

De populariteit is vooral af te leiden uit de aanvragen. In Gent, dat het overgrote deel van alle woonboten huisvest, staan momenteel 33 kandidaten op een wachtlijst. Ook in de streek van Brugge groeit de vraag naar extra ligplaatsen voor woonboten. De groeiende populariteit wordt nog niet vertaald in een uitbreiding van de ligplaatsen.

In Vlaanderen staan al 88 gezinnen op de wachtlijst voor het wonen op water

In totaal staan in Vlaanderen al 88 gezinnen op zo’n wachtlijst. Om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de vraag, zouden er deze legislatuur 14 nieuwe aanlegplaatsen bijkomen, voornamelijk in de regio rond Aalst (8 plaatsen extra) en in West-Vlaanderen (5 plaatsen).

Wonen op het water is aantrekkelijk

“Wonen op het water is aantrekkelijk, maar slechts voor enkelen weggelegd in Vlaanderen,” bemerkt De Roo. “Waterwegen hebben een ander hoofddoel, maar het is goed dat de opportuniteiten voor wonen verder worden verkend in Vlaanderen. Het aantal ligplaatsen zal met 7% toenemen deze legislatuur, maar ik dring bij de minister aan om op zoek te gaan naar méér locaties. De wachtlijsten tonen aan dat de vraag hoog is.”

Hier vindt u een overzicht van het aantal kandidaten op de wachtlijst, zoals per district wordt bijgehouden:

– District Gent (Gentse binnenwateren): 33 kandidaten op de wachtlijst;
– District Leie (Leie en kanaal Roeselare-Leie): 3 kandidaten op de wachtlijst;
– District Kanalen-West (deel van Kanaal Gent-Oostende o.a. rond Brugge, deel van Brugse binnenwateren, kanaal Plassendale-Nieuwpoort): 40 kandidaten op de wachtlijst;
– District IJzer (IJzer, Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, Lokanaal, kanaal Ieper-IJzer): 12 kandidaten op de wachtlijst;
– District Dender & Moervaart: 8 ligplaatsen kunnen ingevuld worden door de woonboten die er reeds liggen bij de omzetting van hun vergunning (voor zover die bestaat) naar een concessie (op voorwaarde dat ze daarvoor de nodige documenten kunnen voorleggen).