...

De Sint-Amanduskerk te Uitkerke krijgt opnieuw een windhaan

De Sint-Amanduskerk te Uitkerke krijgt opnieuw een windhaan. Op zaterdag 5 september a.s. worden met de herplaatsing van de windhaan op de torenspits van de kerk van Uitkerke – Blankenberge, de herstelwerken afgesloten. Daarmee zal de kerkfabriek de werken officieel als beëindigd kunnen beschouwen. Het kruis van de 48 m hoge toren van de kerk van Uitkerke werd noodgedwongen op 27 september 2018 verwijderd. Tijdens de voorgaande winter had de Sint-Niklaas storm er voor gezorgd dat de spits niet meer helemaal recht stond.

De Sint-Amanduskerk te Uitkerke krijgt opnieuw een windhaan - IMG 5647
(binnenzicht van de kerk)

Waterinsijpeling

Daarop werd besloten het ijzeren kruis van 9,50 m met windhaan te verwijderen. Daarbij werd de spits tijdelijk waterdicht gemaakt. Het herstel werd in de lente van dit jaar aangevat. Bij het ontmantelen van de spits bleek de schade veel groter dan eerst gedacht. Waterinsijpeling zorgde ervoor dat de boom die de spitsconstructie draagt over een lengte van 6 m enorm beschadigd was en totaal vernieuwd moest worden. Tevens waren de 8 dakkapellen van de kerk aan vervanging toe.

Omvangrijke werken

De Sint-Amanduskerk te Uitkerke krijgt opnieuw een windhaan - IMG 5649

De firma Bosch bouwde een stalen werkplatform boven op de toren om die omvangrijke werken te kunnen uitvoeren. Een geheel nieuwe houten spits werd opgebouwd. Het kruis met nieuwe ijzeren langsarmen werd net voor de zomer opnieuw bevestigd. De houten delen werden behandeld tegen de beruchte boktor (houtkever), zodat die beestjes voor geen nieuwe beschadigingen kunnen zorgen. De totale kostprijs voor het herstel van de spits van de kerk bedraagt €103.723,62. De verzekering voorzag een tussenkomst van €30.238,-.

Nieuwe vergulde windhaan

De rest van de kosten, zijnde €73.485,62 , werden volledig gedragen door de kerkfabriek zelf. Om aan het nodige geld te geraken werd een stukje landbouwgrond verkocht. De haan zelf wordt officieel op zaterdag 4 september omstreeks 11u opnieuw bovenop de spits geplaatst. dit zal gebeuren door leden van de kerkfabriek en E.H. Luc Vantyghem, pastoor van de parochie. Daarmee zullen alle Uitkerkenaars, na bijna 2 jaar afwezigheid, dankzij de nieuw vergulde windhaan kunnen zien vanwaar de wind komt. Het voltallige kerkfabriek Sint-Amandus hoopt u massaal te mogen begroeten op deze heugelijke gebeurtenis. Na 5 september volgt hier nog een update.

De Sint-Amanduskerk te Uitkerke krijgt opnieuw een windhaan - IMG 5650
Op de foto: Lieven Vergauwen (secretaris) Eric Vercruyce (lid en fier poserend met de haan) en aannemer Ruben Bosch uit Torhout

Eindelijk zover!

Op zaterdag 5 september was het eindelijk zover. Een tachtigtal inwoners volgden gespannen vanop de grond het terugplaatsen van de vernieuwde vergulde haan. Omstreeks 11.10u keek de windhaan opnieuw vanop zijn vertrouwde plek over Uitkerke. Het terugplaatsen werd gedaan door de aannemer Ruben Bosch. Daarna mocht de pers naar boven om dit gebeuren met enkele prachtige foto’s voor de toekomst vast te leggen. En de haan? Die kijkt vanaf nu terug over Uitkerke en geeft opnieuw aan vanwaar de wind komt. Na het officiële gedeelte werd iedereen uitgenodigd op een kleine receptie door de voorzitter en de leden van het kerkfabriek.

Nog een weetje: De nieuwe windhaan moest gemanipuleerd worden met handschoenen omdat door het zweet van de handen de kans bestond dat het goud er zou vanaf komen.

meer foto’s klik hier