...

Statusupdate inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en staalafnamemateriaal

03/04/2020 - Statusupdate inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en staalafnamemateriaal.

03/04/2020 – Statusupdate inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en staalafnamemateriaal.

De federale overheid ondersteunt maximaal de ziekenhuizen en de regio’s door het plaatsen van centrale bestellingen. Die worden vervolgens via de door de Risk Management Group bepaalde sleutel verdeeld. Daarnaast hebben de regio’s en verschillende ziekenhuizen hun eigen reguliere kanalen voor aankoop en deze cijfers zijn hierin niet opgenomen.

Er zijn ondertussen meer dan 25 miljoen chirurgische en meer dan 10 miljoen FFP2/FFP3 mondmaskers besteld door de taskforce shortages onder leiding van minister De Backer. Er werden al meer dan 10 miljoen chirurgische en meer dan 750.000 FFP2/FFP3 mondmaskers geleverd en goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Economie en het Geneesmiddelenagentschap. Daarvan zijn er ondertussen meer dan 7 miljoen chirurgische en meer dan 750.000 FFP2/FFP3 mondmaskers verdeeld volgens de verdeelsleutel opgesteld door de Risk Management Group.

Ondertussen hebben we de bestelling en levering stromen volledig in kaart kunnen brengen, zowel die van het federale niveau, de regionale niveaus en de ziekenhuizen. Vanaf vandaag maken we in onze rapportering dan ook een onderscheid tussen de federale bestellingen en leveringen en de bestellingen en leveringen door de regio’s en ziekenhuizen. Zo krijgt u nu een volledig en allesomvattend overzicht. Het heeft dus ook geen zin om deze cijfers te vergelijken met de cijfers uit de vorige rapportage.

Hierbij ook wat extra duiding bij de kwaliteitscontrole van de ontvangen leveringen. We zijn daar heel transparant over. Dit geldt niet enkel voor mondmaskers maar ook voor ander persoonlijke beschermingsmateriaal.

Hoe gaan wij te werk?

We controleren op voorhand of de bedrijven waarbij we een bestelling willen plaatsen, voldoen aan de normering en of ze over de nodige certificaten beschikken. We houden daarbij ook rekening met de track-record van deze bedrijven. We gaan bijvoorbeeld na aan welke organisaties dit bedrijf nog levert en of we dat kunnen verifiëren. Als er onvoldoende zekerheid en garantie bestaat, vragen we de leverancier om stalen op te sturen. Die controleren we in onze Belgische labo’s voor er een bestelling wordt geplaatst.
Op het moment van de levering controleren de Federale Overheidsdienst Economie en het Geneesmiddelenagentschap de geleverde producten. Hierbij wordt gestart met het controleren van de bijgevoegde documenten. Als er geen zekerheid bestaat over de conformiteit, worden er stalen genomen. Deze stalen worden opnieuw in Belgische labo’s getest. Pas als aan alle voorwaarden inzake kwaliteit en veiligheid is voldaan, wordt het beschermingsmateriaal verdeeld volgens de verdeelsleutel opgesteld door de Risk Management Group. Als de kwaliteit onvoldoende blijkt te zijn worden de loten geweerd.

In het geval van mondmaskers is het zo dat als de kwaliteit voldoende hoog is, de maskers geherclasseerd worden tot comfortmaskers. Zo kunnen ze op het terrein nog worden gebruikt, uiteraard niet door mensen die in rechtstreeks contact staan met patiënten die besmet zijn met COVID-19. De FOD Economie en het Geneesmiddelenagentschap leveren hiervoor een apart attest af, dat duidelijk de kwaliteit van die mondmaskers aangeeft.

We ontvangen vandaag grote hoeveelheden leveringen met verschillende soorten maskers. Zelfs met bovenstaande controlesysteem valt niet uit te sluiten dat er af en toe een lot van onvoldoende kwaliteit tussen de mazen van het net glipt. Het is onmogelijk om elk item afzonderlijk te controleren. In zo’n geval wordt het lot meteen en zonder uitzondering terugroepen.

De ontvangen en gecontroleerde materialen worden in samenspraak met de regio’s verdeeld. Het is de Risk Management Group, samengesteld uit experts en wetenschappers die de prioriteiten bij de distributie vastlegt. Elke dag komen er in ons land nieuwe mondmaskers en andere beschermingsmaterialen toe en wij stellen alles in het werk om de kwaliteit en de bevoorrading naar de verschillende entiteiten te garanderen.

Ook de voorraad aan cruciale geneesmiddelen wordt nauwgezet opgevolgd. De belangrijkste bevindingen vindt u hier:

Hydroxychloroquine en chloroquine (het antimalariamiddel dat wordt gebruikt bij COVID-19-patiënten in het ziekenhuis): er is voldoende strategische stock, 64kg werd reeds verdeeld aan de ziekenhuizen, een bijkomende hoeveelheid van 1000 x 120 tabletten werd deze week verdeeld en er is nog een reserve van 88kg in strategische stock.
Curare (de medicatie die wordt toegediend om de spieren te verslappen bij geïntubeerde patiënten): op dit moment voldoende tot medio april 2020. Er is een bestelling geplaatst waarmee we tot begin mei toe mee komen.

Morfine (de medicatie gebruikt voor de sedatie van geïntubeerde patiënten): Er is meer dan voldoende morfine om deze moeilijke periode te overbruggen. Bijkomend heeft een Belgische firma haar productie verdubbeld. Hiervan worden 400.000 ampullen opgekocht voor een strategische stock, die daarnaast ook met andere bronnen wordt aangevuld.
Nog een aantal andere geneesmiddelen die cruciaal zijn voor de behandeling van COVID-19 patiënten op intensieve zorgen zijn aangekocht voor een strategische stock: midazolam, fentanyl, sufentanyl, dexmedetomidine …

Essentiële geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 die in beperkte mate beschikbaar zijn, worden verdeeld onder controle van het FAGG, op basis van een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal intensieve zorg bedden van het ziekenhuis. Op die manier kan een optimale verdeling van de beschikbare geneesmiddelen worden gegarandeerd.

Ook voor geneesmiddelen is er schaarste op de markt, waardoor de stocks in de ziekenhuizen slechts voor een beperkte periode volstaan. Dankzij een team van inspecteurs die 7 dagen op 7 klaar staan hebben we telkens elke vraag kunnen oplossen. Er is dus geen tekort aan essentiële geneesmiddelen.

Minister De Backer: “De cijfers tonen het aan, ons team doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk beschermingsmateriaal naar België te krijgen. Ik ben pas tevreden als na controle blijkt dat het geleverde materiaal ook effectief kan ingezet worden om onze gezondheidsmedewerkers te beschermen. Dank aan alle mensen bij de diensten en de regio’s voor de goede samenwerking. ”