...

Belgische reizigers in het buitenland – Stand van zaken op 1 April

Belgische reizigers in het buitenland: Minister Philippe Goffin maakt op deze woensdag 1 april een stand van zaken opBelgische reizigers in het buitenland: Minister Philippe Goffin maakt op deze woensdag 1 april een stand van zaken op

De Minister van Buitenlandse Zaken, Philippe Goffin (MR), heeft deze namiddag gecommuniceerd over de dagelijkse evolutie van de situatie van de Belgen in het buitenland.
– “Sinds gisteren zijn een honderdtal Belgen teruggebracht via Europese vluchten vanuit onder meer Myanmar, Ecuador, Cambodja en de Verenigde Arabische Emiraten. We blijven uiteraard plaatsen aanbieden aan Europese burgers op vluchten ingesteld door België”.
– “Deze week heeft de Belgische regering een repatriëringsvlucht ingesteld vanuit Peru. De Belgen die momenteel in Rwanda en Burundi zijn, zullen eveneens kunnen terugkeren aan boord van een vlucht van Defensie” zegt Minister Goffin.
– “Zo zal België dus meer dan 25 repatriëringsvluchten hebben georganiseerd, hetgeen de omvang van de crisis aantoont. De Belgen die gebruik maken van de door België ingestelde vluchten, ondertekenen een schuldbekentenis ten belope van de prijs van de reis die wordt vastgelegd op een eenvoudige, juiste en transparante wijze: men neemt immers de prijs van de vlucht heen en terug, deelt dit bedrag door twee en nadien door het aantal nog beschikbare zitjes. Het resultaat van deze twee delingen resulteert in de prijs van de enkele vlucht die moet worden teruggevorderd door iedere begunstigde.”
Europese samenwerking
“Geconfronteerd met een nog nooit eerder geziene crisis als gevolg van de restrictieve maatregelen verbonden aan Covid-19 genomen door vele landen, laat de Europese samenwerking toe om steeds meer Belgen terug te brengen” verheugt Minister Goffin zich.
“De landen die in het kader van deze samenwerking een vlucht instellen, voorzien een variërend aantal plaatsen voor onze Belgische medeburgers. Onze diplomatieke posten maken deze informatie over aan onze landgenoten die willen terugkeren. Indien er niet voldoende plaats is voor iedereen wordt de prioriteit gegeven aan de meest kwetsbare Belgen (omwille van ziekte, ernstige moeilijkheden) of aan de reizigers met zeer jonge kinderen” legt de Minister uit.
Het callcenter van Buitenlandse Zaken blijft bereikbaar op het nummer +32 (0)2 501 4000 van 8u. tot 21u. De Messenger-toepassing van het crisiscentrum verbonden aan de pagina Diplomatie.Belgium is bereikbaar van 7u. tot middernacht.

Tenslotte, verenigt de Facebook-groep #BelgesSolidaires #BelgierFürEinander #BelgenVoorElkaar – opgericht voor de reizigers die vastzitten – advies en privéinitiatieven van de Belgen die permanent in het buitenland verblijven.