...

Aalst – Doortastende maatregelen Coronavirus

aalstBurgemeester Christoph D’Haese neemt doortastende maatregelen : algemeen bezoekverbod in woonzorgcentra en ziekenhuizen

Vanmorgen werd op een extra bijeenkomst van de veiligheidscel doortastende maatregelen genomen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
Christoph D’Haese (N-VA): “Er is nood aan daadkracht om een mogelijke epidemie in te dijken: we moeten nu maatregelen treffen die ouderen, patiënten én medisch personeel beschermen. Een ziekenhuis of zorginstellingen mag nooit ziek worden”

Na een uitgebreide vergadering van de Aalsterse veiligheidscel, waarbij de burgemeester en de verschillende actoren binnen de veiligheidscel de actuele situatie omtrent het coronavirus evalueerden, werd besloten tot een aantal zeer concrete maatregelen. Bij de grote indoorevenementen worden de sportwedstrijden van Volley Lindemans en basket Okapi Aalstar afgelast. “Met loutere ‘aanbevelingen’ vanuit de federale overheid zijn we in onze steden en gemeenten helaas weinig gebaat,” aldus burgemeester D’Haese. “Er is integendeel nood aan concrete richtlijnen en beslissingen. Er is geen hoger goed dan de volksgezondheid, en in Aalst nemen we dan ook onze verantwoordelijkheid.”

Met onmiddellijke ingang wordt besloten tot een algemeen bezoekverbod in de Aalsterse woonzorgcentra. In principe is enkel nog bezoek in de Aalsterse woonzorgcentra geoorloofd omwille van strikt therapeutische redenen. Het is de directies vanzelfsprekend toegestaan om specifieke uitzonderingen te maken, als daar een gegronde reden voor is. “Paniek is niet op zijn plaats, duidelijke afspraken wel,” aldus de burgemeester. “Ik roep de federale overheid om op orde in de communicatiechaos te brengen. Het is de taak van de overheid om de zwaksten in de samenleving te beschermen, en daarom nemen we uit voorzorg deze maatregelen. Men mag er niet aan denken dat een ziekenhuis ziek wou worden. Hetzelfde bezoekverbod wordt ingevoerd voor de twee Aalsterse ziekenhuizen OLV en ASZ. Christoph D’Haese: “Ook hier kan de directie specifieke uitzonderingen toestaan wanneer men dat noodzakelijk acht. Maar het is nodig dat, nu we omtrent de verspreiding van het virus in een precaire fase zijn aanbeland, in de eerste plaats onze patiënten beschermen. Dat is prioriteit nummer één. Hetzelfde geldt voor het medisch personeel en bij uitbreiding alle personeel dat nu reeds zeer grote inspanningen levert: wij willen zorgvuldig omspringen met dit menselijk kapitaal.”

In de scholen blijven de zuivere onderwijsactiviteiten plaatsvinden, maar eetfestijnen en oudercontacten worden afgelast.

De maatregelen blijven minstens van kracht tot maandag 16 maart 18uur, waarna de situatie opnieuw geëvalueerd zal worden. De veiligheidscel volgt de situatie van dag tot dag en pleegt voortdurend overleg met specialisten en hogere overheden. Om dit alles te concretiseren en officialiseren vaardigt burgemeester D’Haese 2 burgemeestersbesluiten en een tijdelijke politieverordening uit die afdwingbaar zijn met politiestraffen. De vrijwaring van de volksgezondheid blijft de absolute veiligheidsprioriteit.