...

Vlaamse regering en Dilbeek vrijwaren samen de open ruimte langs de R0

De open ruimte ten westen van de R0 in Dilbeek wordt weldra maximaal gevrijwaard. De gemeente krijgt van de Vlaamse regering de toelating om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te maken voor het schrappen van harde bestemmingen en het realiseren van meer bos- en natuurgebied. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir delegeert haar planningsbevoegdheid voor het gebied met veel plezier: “Ik zie Dilbeek als een partner om de open ruimte te vrijwaren. Meer bos en natuur, minder verharding en het voorkomen van bijkomende harde bestemmingen zijn stuk voor stuk keuzes die de bouwshift vooruit helpen.”

Vlaamse regering en Dilbeek vrijwaren samen de open ruimte langs de R0 - Image00021

De Raad van State vernietigde in 2013 een deelplan van het zogenaamde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “VSGB en aansluitende open ruimte gebieden”. Daardoor stond de bescherming van de open ruimte ten westen van de R0 lange tijd op losse schroeven. Daar komt nu verandering in.

“De Groene rand rond Brussel staat bekend om zijn prachtige parken en glooiende landschappen. De gemeente Dilbeek deelt de ambitie om de open ruimte in de Vlaamse rand te vrijwaren. Door de Vlaamse planningsbevoegdheid naar hen te delegeren komt de noodzakelijke bescherming van de open ruimte een stap dichterbij. Ik heb altijd gezegd dat lokale besturen onmisbaar zijn als we de bouwshift tot een goed einde willen brengen. Dilbeek is alvast bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen”.

Hierdoor kan het gemeentebestuur van Dilbeek een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om woonuitbreidingsgebied te schrappen, landbouwgebied om te zetten in ruimte voor natuur en bos en verharding terug te dringen met de aanduiding van een bouwvrij gebied.

“De Rand is Vlaams en groen en we willen hem nog Vlaamser en nog groener maken”, zegt burgemeester Willy Segers. “Ik ben heel blij dat ik zo een goede bondgenoot heb in de minister van Omgeving. Hopelijk kunnen we in de komende jaren nog meer samenwerken voor nog meer groen. De gemeente zal alvast met snel met gedelegeerde bevoegdheid aan de slag gaan.”.

Vlaamse regering en Dilbeek vrijwaren samen de open ruimte langs de R0 - Image00007 1