...

Gent wil nog meer LEZ

Gent wil nog meer LEZ - gent

Gent wil nog meer LEZ blijkt uit een persbericht van Anneleen Van Bossuyt (N-VA Gent)

Anneleen Van Bossuyt (N-VA Gent): “Schrap de uitbreiding van de LEZ buiten de R40”. Sinds 1 januari is er een lage emissiezone van kracht voor de Gentse binnenstad. Maar het Gentse stadsbestuur wil verder gaan: de uitbreiding van de LEZ buiten R40 is expliciet opgenomen in het bestuursakkoord. N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt: “Dit is geen goed idee. Een uitbreiding van de LEZ is voor ons geen optie. Ik heb daartoe een voorstel van raadsbesluit ingediend voor de komende gemeenteraad.” [zie in bijlage]

Van Bossuyt: “De geplande uitbreiding van de LEZ naar deelgebieden buiten de R40 zou een impact hebben op de ruim 190.000 Gentenaars die buiten de R40 wonen. De impact ervan zou met andere woorden enorm zijn.”

Gemeenteraadslid Ronny Rysermans, die het LEZ-dossier opvolgt in de commissie milieu: “Het is vreemd dat een uitbreiding van de LEZ al staat opgenomen in het bestuursakkoord zonder dat eerst de evaluatie van de net ingevoerde LEZ gemaakt is. Blijkbaar is het niet belangrijk om eerst na te gaan wat de impact van de actuele LEZ is op de luchtkwaliteit in onze stad, ook buiten de R40.”

Fractievoorzitter Van Bossuyt: “Een LEZ is niet alleen zaligmakend. Een aantal Vlaamse stadsbesturen beslisten recent om geen LEZ in te voeren (Kortrijk, Leuven, Mechelen, Brugge) of om geen uitbreiding van de bestaande LEZ door te voeren (Antwerpen). We moeten bekijken wat de beste optie is voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in de woongebieden buiten de R40.”

Raadslid Rysermans: “De Gentse deelgemeenten hebben een ander, vaak meer open karakter dan de dicht bebouwde binnenstad. Beleidsmaatregelen moeten ook altijd proportioneel zijn in de zin dat de milieuvoordelen voldoende moeten opwegen tegen de gevolgen op andere vlakken. Ik heb het dan met name over de sociale impact waarover de voorbije dagen terecht al heel wat te doen was.”

Van Bossuyt besluit: “De niet-uitbreiding van de LEZ wil uiteraard niet zeggen dat de luchtkwaliteit voor de bewoners buiten de R40 voor ons niet belangrijk is. Daarom stellen we tegelijk voor om ‘luchtkwaliteitszones’ voor woongebieden buiten de R40 te ontwikkelen, met o.a. versterkte aandacht voor het realiseren van een modal shift via het stimuleren van de alternatieven voor de eigen wagen, het verminderen van zwaar doorgaand verkeer en het inzetten op een niet overmatige woon- en bouwdensiteit.”