...

Parkeren bij de woning moet mogelijk blijven in Gent

Parkeren bij de woning moet mogelijk blijven in Gent - autoParkeren bij de woning moet mogelijk blijven in Gent

Dit weekend maakte het Gentse stadsbestuur bij monde van schepen Watteeuw (Groen) bekend dat een parkeerplaats in de voortuin niet langer vergund zal worden. Anneleen Van Bossuyt, fractieleider van de Gentse N-VA, reageert: “Voor onze stad is dit geen goed idee. In veel wijken hebben bewoners nu al te weinig parkeerplaatsen. Deze maatregel zal de parkeerdruk voor hen alleen maar doen toenemen.”

“Dit stadsbestuur probeert via allerlei maatregelen parkeren bij de woning te bemoeilijken,” stelt Van Bossuyt. “Bij ongeveer elke heraanleg van een straat sneuvelen parkeerplaatsen, ook wanneer de parkeerdruk al hoog is. In buurtparkings wordt dan weer veel te weinig geïnvesteerd. En belangrijk: de globale parkeernorm van de stad voor woonwijken is amper 0,6 wagens per woning (en soms nog lager), dat is niet eens één per gezin.”

“Het argument dat voortuin-parkeerplaatsen openbare parkeergelegenheid wegnemen begrijp ik ook niet helemaal,” vult Van Bossuyt aan. “Je kan evengoed omgekeerd redeneren: een bezoeker (familie, vriend, dokter, …) die bij een woning met zo’n parkeerplaats langs gaat zal zich uiteraard voor die parkeerplaats mogen parkeren, als ie al niet op de parkeerplaats zelf zal kunnen staan. Zo kan je dus eigenlijk zelfs parkeerplaatsen winnen.”

“Ik ben het ermee eens dat verharding van voortuintjes zoveel mogelijk te vermijden is, maar dat hoeft de aanleg van een parkeerplaats uiteraard niet uit te sluiten,” verduidelijkt Van Bossuyt. “Er zijn genoeg mogelijkheden om een parkeerplaats aan te leggen die mooi groen van uitzicht is en ook waterdoorlaatbaar.”

Van Bossuyt besluit: “Met N-VA zijn we uiteraard mee voorstander van deelmobiliteit en van het uitbouwen van de alternatieven voor de wagen. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen met een auto moet gaan (weg)pesten. Een wagen blijft vandaag voor veel gezinnen nu eenmaal onmisbaar. Dicht bij huis kunnen parkeren is voor veel mensen echt belangrijk.”