...

Passen gevaarlijke hondenrassen in deze maatschappij

Lijst gevaarlijke hondenrassen – Gevaarlijke hondenrassen, passen deze nog in onze maatschappij ?

De vraag die mensen vaak stellen: “Is er nog plaats voor gevaarlijke hondenrassen in deze maatschappij”. Ja natuurlijk is er plaats voor deze hondenrassen in onze maatschappij. We kunnen de vraag anders stellen, “WAAROM zou er geen plaats zijn voor een goed getrainde hond in onze maatschappij ? Zegt Johan Herman hoofdredacteur van het hondenmagazine “De Nieuwe Hond“.

We kunnen het zo stellen, is een handvuurwapen gevaarlijk? Kan een wapen dodelijk zijn? Ja een wapen is gevaarlijk en dodelijk als het in verkeerde handen terecht komt. Je kan deze vergelijking doortrekken naar alle hondenrassen. Ook alle mensen zijn gevaarlijk in bepaalde situaties. Net zoals strafpleiter “Vermassen” ooit zei, “alle mensen kunnen een moord plegen”.

Alle honden zijn pas gevaarlijk in bepaalde situaties.

1 Door een slechte opvoeding.
2 Door een verkeerde training en opleiding
3 Een verkeerde en ongedisciplineerde eigenaar voor een bepaalde hondenrassen.
4 Omdat ze zichzelf willen beschermen tegen geweldpleging

Een hond is evenredig gevaarlijk als zijn eigenaar.

We nemen als voorbeeld “de Rottweiler”, is de Rottweiler een gevaarlijke hond ?

Is een Rottweiler gevaarlijk ?

Een Rottweiler is pas gevaarlijk zonder training, discipline en opleiding. Dit is een enorm probleem. Door een verkeerde en ongedisciplineerde opvoeding, bij gebrek aan training, kan een onvoorzien voorval de hond zodanig triggeren dat dit prachtig dier explodeert. Kort gezegd, een bom van agressie.

De schuld ligt niet aan de hond, maar aan de eigenaar die misschien dacht er goed aan te doen om deze hond op te voeden als een normale gezelschapshond. Honden moeten een opvoeding en training krijgen aangepast aan het ras. Zo heeft een Border Collie de genen in zich om schapen en andere dieren bij elkaar te drijven en een Shih-tzu om liefde en vriendschap te geven. Ook al heeft uw hond nog nooit een vlieg kwaad gedaan, toch moet je deze hond zodanig trainen dat hij in bepaalde situaties zichzelf kan intomen zonder te exploderen. Het zou heel spijtig zijn moest dit unieke hondenras verdwijnen door het toedoen van een paar onwetende en onbezonnen eigenaars die hun hond niet onder controle hebben.

rottweiler gevaarlijke hondenrassen

Gevaarlijke hondenrassen

Nederland beschikt sinds eind 2017 over een lijst met 22 gevaarlijke hondenrassen. Zodra fokkers erin slagen een ras minder agressief te maken, kan zo’n ras weer van de lijst, maar niet iedereen schaart zich achter het idee.

De lijst met gevaarlijke hondenrassen

De Nederlandse lijst van honden, alle kruisingen met of tussen deze honden die in Nederland onder de categorie gevaarlijke hondenrassen vallen:
* Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer (De Nederlandse Kennelclub) vallen niet onder de categorie gevaarlijke hondenrassen.

1. Akita

2. American Bulldog

3. American Pitbull Terriër

4. American Staffordshire Terrier

5. Boerboel

6. Bull Mastiff

7. Bull Terrier

8. Cane Corso

9. Dogo Argentino

10. Dogo Canario

11. Staffordshire Bull Terrier.

12. Rottweiler

13. Tosa

14. Fila Brasileiro

15. Anatolische herder,

16. Zuid-Russische Owcharka

17. Kaukasische Owcharka

18. Pitbullachtigen

19. Pocket bully’s

20. Bully Kuta

21. Alano

22. Bandog