...

Kersvers N-VA gemeenteraadslid laat al direct van zich horen

-Dilbeek 26 februari 2019- Het was naar aanleiding van de brand in de Baron De Vironlaan dat kersvers N-VA raadslid tussenkwam op de gemeenteraad. Kurt Dedobbeleer (zelf brandweerman) vond het niet kunnen dat de post Dilbeek, tweede grootste gemeente van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West onvoldoende bemand is.  Concreet wordt de Dilbeekse kazerne tijdens de dag bemand door 2 beroeps brandweerlieden van de post Asse. Zij verzorgen voornamelijk de ziekenwagendienst maar worden ook bij brand opgeroepen in assistentie van andere korpsen.

’s Avonds en tijdens de weekends en feestdagen zijn er permanent 2 vrijwillige brandweerlieden in de Dilbeekse kazerne en worden er bij brand nog eens 4 opgeroepen.
Volgens raadslid Dedobbeleer geeft dat in beide gevallen problemen. De 2 beroeps brandweermannen die in geval van brand overdag worden uitgestuurd, zijn altijd als eerste ter plaatse (vaak binnen de 3 à 5 minuten). Maar gezien het wettelijk verplicht is dat een pompwagen moet uitgestuurd worden met 6 mensen aan boord, kunnen zij nog geen bluswerken starten. Zij moeten dus wachten om assistentie te leveren aan de korpsen die nadien aankomen, wat vaak 8 tot 15 minuten later is!

Kurt De Dobbeleer
Kurt Dedobbeleer (Foto: N-VA Dilbeek)

Dit is niet enkel frustrerend voor de betrokkenen brandweerlieden, maar ook voor de buren of familie die er staan op te kijken. Bovendien is die tussenperiode van 6 à 8 minuten dat er nog niet kan geblust vaak van levensbelang om essentiële veiligheidsoperaties te doen.
Maar ook voor de avond-, weekend- en feestdagenperiode is er een probleem. De 2 permanente vrijwilligers worden eveneens ingezet voor ziekenwagendienst. Maar in geval van brand moeten ook zij wachten tot 4 andere vrijwilligers naar de kazerne komen, om de wettelijke voorziening van het uitrukken met een pompwagen te respecteren.

Burgemeester Willy Segers bevestigt dat deze situatie niet langer kan getolereerd worden. Dilbeek verdient gezien zijn bevolkingsaantal, oppervlakte en bevolkingsdichtheid een betere bescherming. Na de tragische gebeurtenissen van 2 weken terug kaartte hij binnen het schepencollege het voorstel aan om de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant-West ter zake voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen. Na de tussenkomst van raadslid Kurt Dedobbeleer en het wederwoord van burgemeester Willy Segers werd de vraag afgesloten.

Op voorstel van burgemeester Segers komt er volgende gemeenteraad een motie. Deze motie zal de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West nogmaals voor hun verantwoordelijkheden stellen, met de vraag tot verbetering. Dat in afwachting van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Dilbeek. Deze motie zal onderschreven worden door de ganse gemeenteraad en over alle partijgrenzen heen. Benieuwd of er rekening zal gehouden worden met de verzuchtingen van Dilbeek.