Aalst – Resultaten Actie Drugs en Alcohol + voertuigencontrole marktkramers

Aalst - Resultaten Actie Drugs en Alcohol + voertuigencontrole marktkramers - Image00037

Aalst – Resultaten Actie Drugs & Alcohol in het verkeer + voertuigencontrole marktkramers.

Op zaterdag 09 februari 2019 tussen 09:00 uur en 17:00 uur heeft de lokale politie van Aalst een verkeerscontrole gehouden met het oog op het opsporen van bestuurders die deelnemen aan het wegverkeer terwijl zij rijden onder invloed van drugs of van alcohol. Tijdens de verkeerscontrole is gewerkt met twee controleteams, dewelke op in totaal zes locaties controles hebben uitgevoerd. Dit met volgend resultaat :

1090 bestuurders kregen een samplingtest (pre-test) opgelegd

Bij 22 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd. – uiteindelijk bleken 8 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (2,02 %) :

• Vier bestuurders zullen een boete ontvangen van 179 euro en drie uur rijverbod. Onder hen iemand die “voorrang van rechtsmacht” geniet, hij zal zich later voor de Procureur-Generaal moeten verantwoorden. • Vier bestuurders hebben een ademanalyse van >=0,35mg/L afgelegd met een rijverbod van 6 uur, alsook een geldelijke boete tussen 200 euro en 2000 euro tot gevolg. Eén bestuurder moet – gelet op het resultaat van de ademanalyse – zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen (topresultaat – 1,15mg/UAL of 2,64 promille). Deze bestuurders zullen zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de politierechter. • In het kader van drugs in het verkeer zijn er vijf drugtesten afgenomen, drie bestuurders legden een negatieve speekseltest af. Van twee bestuurders werd hun rijbewijs onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken ingevolge een positieve speekseltest. Het voertuig van één bestuurder werd geïmmobiliseerd wegens het niet drager zijn van zijn rijbewijs en de andere betrof een jong bestuurder met een voorlopig rijbewijs van 18 maand. • Eén bestuurder ontving een proces-verbaal onmiddellijke inning voor het gebruik van de gsm tijdens het besturen van een voertuig. • Vijf bestuurders zullen een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. • Eén bestuurder zal een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het negeren van het verkeersbord Fig. D1. • Vijf bestuurders zullen een GAS-boete ontvangen wegens foutief parkeren. • Eén bestuurder was op de baan met een niet ingeschreven en niet verzekerd voertuig terwijl hijzelf niet houder was van een geldig rijbewijs. Betrokkene zijn voertuig werd eveneens geïmmobiliseerd.

Met betrekking tot de gerichte voertuigencontrole van de marktkramers zijn volgende vaststellingen verricht :

• Eén marktkramer zal een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Betrokkene kon ook geen vrijstelling van de gordelplicht voorleggen. • Eén marktkramer zal een Administratieve Inning ontvangen van 400 euro ingevolge overlading. • Eén marktkramer zal een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het ontbreken van een losbreekrem. • Eén marktkramer zal een proces-verbaal ontvangen omdat hij houder was van een ongeldig rijbewijs categorie C. Betrokkene dient zich zo snel mogelijk in orde te stellen en zijn proeven voor de medische schifting af te leggen. • Eén marktkramer zal een proces-verbaal ontvangen wegens het plegen van fraude met de bestuurderskaart. Aan deze inbreuk hangt een kostenplaatje van 2640 euro.

Vanuit de Verkeersdienst wordt een preventieve actie ondernomen waarbij de marktkramers tijdens een wekelijkse marktdag bezocht zullen worden en waarbij hen de nodige informatie verstrekt zal worden inzake deze specifieke materie in de verkeerswetgeving.

Bron Lokale Politie Aalst – Beekveldstraat 29 – 9300 Aalst 2