...

Lijst met 422 reptielsoorten die toegelaten zijn als huisdier

terraium - reptielen

Lijst met 422 reptielsoorten die toegelaten zijn als huisdier

Positieve lijst

Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil een ‘positieve lijst’ vastleggen met 422 reptielensoorten die Vlamingen mogen houden als huisdier. Vandaag mag je in theorie nog elk van de 11.500 verschillende reptielensoorten in huis halen, maar dat is niet verantwoord voor de dieren of de omgeving. “Er wordt al jaren over zo’n positieve lijst gepraat, maar nu ligt hij er eindelijk”, zegt Weyts. “Ik heb een advies gevraagd aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en een expertengroep. Zij hebben nu een positieve lijst uitgewerkt met alle reptielen die je als particulier thuis verantwoord kan verzorgen.”

Er bestaat al sinds 2001 een ‘positieve lijst’ die opsomt welke zoogdieren je mag houden als huisdier: een fret mag bijvoorbeeld wel, maar een aap staat dan weer niet op de positieve lijst en mag dus niet. Er bestaat al jaren discussie over de vraag of zo’n een positieve lijst ook nodig is voor reptielen. Vandaag is er geen positieve lijst voor reptielen en mag je dus eigenlijk elk van de 11.500 verschillende reptielsoorten in huis halen. Dat zorgt soms voor problemen. Zo zijn er Vlamingen die een python van 50 centimeter in huis halen, zonder goed voorbereid te zijn op het feit dat die wurgslang ook 4 meter lang kan worden. De voorgestelde positieve lijst bevordert het welzijn van deze in gevangenschap dieren en brengt duidelijkheid over wat mag en niet mag voor de consument.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts nam in 2014 het voortouw om een positieve lijst voor reptielen vast te leggen. De minister baseert zich daarvoor op een advies dat hij zelf vroeg aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en de expertengroep. Zij werkten het advies uit en dit advies leunt op objectieve criteria: de reptielensoorten op de positieve lijst moeten eenvoudig te houden zijn, ze mogen geen groot gevaar vormen voor de mens en de natuur en er moet voldoende informatie beschikbaar zijn over bijvoorbeeld de zorg die deze reptielen nodig hebben. “Geen krokodillen en geen levensgevaarlijke slangen dus”, zegt Weyts. “Op de positieve lijst staan de reptielen die je als particulier goed kan verzorgen, die je bij je thuis een geschikte huisvesting kan bieden en waar je makkelijk het juiste voedsel voor kan kopen.”

De positieve lijst is soms streng: zo is de populaire groene leguaan, cobra en tijgerpython bijvoorbeeld niet opgenomen.

Reptielen die niet op de positieve lijst staan, mogen niet verhandeld of gehouden worden, tenzij je een erkenning krijgt nadat je hebt aangetoond dat je het dier kan houden in goede en correcte omstandigheden. Een parelhagedis, een luipaardslang of een gekko kan wel. Het gaat wel om een dynamische lijst, die in de toekomst nog kan worden ingekort of juist verder uitgebreid. Om de twee jaar zal de werkgroep de lijst evalueren en eventueel aanpassen op basis van nieuwe informatie. “Ik ga deze positieve lijst nu voorleggen aan de Vlaamse Regering”, zegt Weyts. “Deze lijst heeft namelijk een breed draagvlak binnen de reptielenhouderij én hij geeft ons de kans om beter te waken over het welzijn van de reptielen in Vlaanderen.”

Iemand die nu een dier houdt dat niet op de lijst staat, mag dit verder houden. Je moet wel kunnen aantonen dat je het dier al had vóór het ingaan van het verbod én dat het dier bij jou blijft.

Michel Vandenbosch (GAIA) beaamt:

“Deze positieflijst reptielen is het lang verwachte resultaat van een voorbeeldige consensus tussen de leden van een werkgroep van de Raad voor Dierenwelzijn (wetenschappers, reptielenhouders, handelaars in reptielen, natuur- en dierenbeschermers). Hoed af voor de zeer grondige en onderbouwde aanpak die tot dit resultaat geleid heeft. Tot dusver is geen enkel ander land erin geslaagd om over zo’n positieflijst eensgezindheid te bekomen. Heel wat reptielen zijn totaal ongeschikt om door gelijk wie te worden gehouden en vergen gespecialiseerde kennis. Te veel reptielen worden slachtoffer van mensen die de dieren gelijk hoe houden en niet in staat zijn de dieren behoorlijk te verzorgen. De positieflijst helpt daar een einde aan maken.”

Patrick Verhelle (TERRA):

“Wij staan als reptielenliefhebbers achter deze dynamische lijst en de bijbehorende procedures om via een erkenning reptielen te houden die niet op de lijst staan en om de reptielen, die je reeds in je bezit hebt via eenvoudige registratie verder te mogen houden en er mee te kweken. Toch willen wij er nogmaals de aandacht op vestigen dat het in de eerste plaats het baasje is die moet zorgen voor het welzijn van de reptielen. “Bezint eer ge begint” en aarzel niet om informatie in te winnen bij een vereniging, dan zal je heel veel plezier beleven aan je terrarium met reptielen.”

Het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn stelt bijgevoegde positieve lijst voor reptielensoorten voor: Klik hier

Terrarium