...

Waarom de N-VA zich verzet tegen het migratiepact van Marrakesh

asielaanvraag

Het verzet van de N-VA tegen het VN-migratiepact is een kwestie van principe. Wie beslist over onze democratie? Wie heeft het laatste woord in ons migratiebeleid? De N-VA is van oordeel dat we met het migratiepact een belangrijk deel van onze soevereiniteit uit handen geven. Daarom willen we niet dat de Belgische regering in Marrakesh haar steun betuigt aan dit pact.

Wat is het VN Migratiepact?

Officieel het Global Compact for Migration. Het pact is een intentieverklaring over hoe de lidstaten van de Verenigde Naties moeten omgaan met migratie. U kunt de tekst hier downloaden.

Wat zijn de bezwaren van de N-VA?

De N-VA kan de inhoud van het migratiepact niet aanvaarden omdat hij ingaat tegen het migratiebeleid dat wij voorstaan.

  • Het pact maakt onvoldoende onderscheid tussen legale en illegale migratie.
  • Het wil een versoepeling van de toegang tot gezinshereniging.
  • Het wil een basis aan sociale voorzieningen voor illegale migranten.
  • Het bemoeilijkt de detentie en de terugkeer van illegalen.
Het VN-migratiepact is niet-bindend. Waarom steunt de N-VA het dan niet?

Met het VN-migratiepact geven we zelfbeschikking over ons migratiebeleid uit handen aan een onverkozen internationale bureaucratie. Rechtsgeleerden waarschuwen: het gevaar bestaat dat activisten en ngo’s het pact zullen gebruiken om het via rechtspraak toch dwingend te maken, gezien het als ‘zacht recht’ kan worden ingeroepen voor Belgische rechtbanken. Daarenboven bevat het pact een opvolgmechanisme, waarbij de VN de naleving van het pact door ons land gaat controleren. Zoveel soevereiniteit wil de N-VA niet uit handen geven. Ons huis van de democratie staat in Brussel, niet in Marrakesh, New York of Straatsburg

Wat zeggen de andere landen?

Twee van de drie continenten die migranten opvangen, hebben al afgehaakt. De Verenigde Staten en Australië doen niet mee. Alleen Europa doet nog mee als ontvangend continent en dat nog slechts voor de helft. Oostenrijk, Italië, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Letland en Bulgarije doen niet mee. Niemand verplicht ons land dus om te gaan. Afhaken brengt geen internationale smet met zich mee.

Is de N-VA tegen migratie?

Neen. De N-VA wil van migratie een positief verhaal maken. Daartoe wil de N-VA een gereguleerd migratiebeleid dat gericht is op arbeid, met duidelijke voorwaarden, verstrengde gezinshereniging, geen directe toegang tot onze sociale zekerheid en geen illegaliteit. Wij willen de migratie naar ons land onder controle brengen en aansturen, zodat ze rekening houdt met onze culturele, economische en sociale draagkracht en onze samenleving versterkt in plaats van verzwakt.

Conclusie

De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid weer versterken. Dit migratiepact staat haaks op wat de bevolking wil, en staat haaks op het beleid dat we willen voeren. Dat is voor ons een kwestie van principe. Daarom verzet de N-VA zich tegen het VN-migratiepact.