...

Gesprekken in Dilbeek afgerond Segers blijft burgemeester

-Dilbeek 19 oktober 2018- Nadat de Dilbeekse kiezer op zondag 14 oktober de kaarten had gelegd, was het al snel duidelijk dat N-VA en OVLD de gesprekken over coalitievorming samen zouden starten. Dit werd ook met zoveel woorden toegegeven op het debat dat ’s avonds plaats vond in de Westrand. Het is een feit dat de coalitie van zes jaar geleden terug kon voortgezet worden, maar met 1 zetel op overschot en in het achterhoofd houdende wat er tijdens afgelopen legislatuur was gebeurt (overloop Jos Crabbe van CD&V naar OVLD) was het al snel duidelijk dat N-VA een dergelijke meerderheid niet meer wou. Te meer daar één partij (DNA) zich onmogelijk had gemaakt door het veranderen van de slogan op Westrand en daarna onomwonden toegaf eventueel met UF in zee te willen gaan. “We sluiten hen niet uit maar het is wel niet onze eerste keuze” verklaarde Lies Vereecke op Ring TV. Dat en de stunt op het dak van Westrand deden voor N-VA de deur helemaal dicht.

Gesprekken in Dilbeek afgerond Segers blijft burgemeester - IMG 2033

Een ganse week (met tussenpozen) waren er gesprekken tussen N-VA en OVLD om te zien of ze samen een stabiele coalitie op de been konden brengen. Donderdag werden deze afgerond en kwam er witte rook door de schoorsteen. De nieuwe coalitie was geboren, dat wil zeggen inhoudelijk konden de twee partijen zich vinden alleen de bevoegdheden die moeten nog vastgelegd worden. Dat werd ook met zoveel woorden meegedeeld op de persconferentie die vrijdagmorgen plaats vond in het gemeentehuis van Dilbeek. Er zijn al drie zekerheden namelijk Willy Segers blijft opnieuw 6 jaar burgemeester, Stijn Quaghebeur mag ook verder werken en Luc De Leu wordt 1e schepen, voorzitter van de gemeenteraad en van Sociaal Comité en bijstand. Dit zijn op dit moment de enige bevoegdheden die al vastliggen.

Gesprekken in Dilbeek afgerond Segers blijft burgemeester - IMG 2037

Voor de geïnteresseerden een paar krachtlijnen van het bestuursakkoord: Dilbeek is Dilbeek. Een Vlaamse gemeente in de Rand rond Brussel die zich onderscheidt door haar groene karakter, haar levenskwaliteit, haar Vlaams karakter. Het nieuw bestuur zal er alles aan doen dit verder te versterken. Een stad worden of snel groeien is niét ons doel.

  • Een fundamenteel sterk integratiebeleid. Iedereen is welkom maar moet het Vlaamse karakter van onze gemeente respecteren. Rechten, maar ook plichten.
  • Met onze buurgemeenten en werken samen waar nodig en noodzakelijk. We schakelen ons echter niet in een metropolitane logica.
  • Dit bestuur is en blijft een investeringsbestuur. Het investeringsniveau van de voorbije jaren blijft minstens op hetzelfde niveau. Investeren is vooruitgaan en onze gemeente heeft nog steeds nood aan vele investeringen in wegeninfrastructuur (in al zijn facetten), onderwijs, welzijn, vrije tijdsinfrastructuur, veiligheid,…
  • Investeren zonder middelen lukt niet. Deze coalitie wil de investeringscapaciteit minstens behouden, zo nodig uitbreiden.
  • Deze coalitie wil efficiënt besturen en het nodige realisme aan de dag leggen. Uitgaven worden op een verantwoorde manier besteed. We beperken ons tot de kerntaken. ook investeren in sport staat op de agenda, toen we echter de vraag stelden of een nieuw (instructie) zwembad tot de mogelijkheden behoorde kregen we een politiek nietszeggend antwoord van de voorzitter van OVLD. Hij had het onder meer over dat het moest onderzocht worden naar de behoefte aan de hand van cijfers van gebruikers enz… Iedereen weet ondertussen al lang dat onze Dilbeekse scholen al minstens 10 jaar niet meer in ons zwembad terecht kunnen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Gesprekken in Dilbeek afgerond Segers blijft burgemeester - IMG 2041

Dit zijn maar een paar krachtlijnen uit het akkoord want uiteraard is er ook aandacht voor kinderarmoede, wonen, onderwijs, milieu, dierenwelzijn en nog zoveel meer. wie welke bevoegdheden zal krijgen wordt hoogstwaarschijnlijk deze week nog vrijgegeven en deze zullen we ook nog meegeven in dit artikel met een update. In ieder geval wensen we de nieuwe coalitie alvast veel succes voor de komende legislatuur en kijken uit naar januari 2019 de start van de nieuwe meerderheid.

Gesprekken in Dilbeek afgerond Segers blijft burgemeester - IMG 2044(van links naar rechts Marc Willen, Luc De Leu, Willy Segers en Luc Vanlee)

Update:

Willy SEGERS                                                               Burgemeester

Vlaams karakter en integratie

Veiligheid/politie/brandweer

Wijkwerking en Dierenwelzijn

 

Luc DELEU                                                                    Eerste schepen

Financiën

Onderwijs

Ruimtelijke Ordening / vergunningsbeleid

 

Stijn QUAGHEBEUR                                                     Openbare Ruimte (mobiliteit, openbare werken, groen, netheid)

Woonbeleid

 

Linda JANSSENS                                                          Burgerzaken

Bevolking / Begraafplaatsen

 

Diane VAN HOVE  (drie jaar)                                      Ondersteunende diensten

Senioren

 

Walter ZELDERLOO                                                     Welzijn

 

Anneleen VAN DEN HOUTE                                       Vrije tijd (jeugd, sport, cultuur, toerisme)

 

Paul VANDEN MEERSSCHE                                         Handel & Ondernemen

Lokale economie

 

Voorzitterschap Gemeenteraad                                 Open-VLD

 

 

N-VA en Open-VLD zullen in de komende dagen en weken de krijtlijnen van het beleid voor de komende zes jaren verder uitwerken en zullen daarover later communiceren.