...

Boekvoorstelling over spionerende monniken en ontsnappingslijnen 1940-1943

grenzeloos verzet16/10/2018 – Vandaag werd het boek “Grenzeloos verzet. Over spionerende monniken, ontsnappingslijnen en het Hannibalspiel, 1940-1943” voorgesteld in het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Cegesoma) te Brussel in aanwezigheid van de auteur Paul De Jongh.

Dit boek is een unieke gevalstudie van het verzet in de Tweede Wereldoorlog aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens.

Op 9 oktober 1943 werden negen leden van het Belgische en Nederlandse verzet in Rhijnauwen (bij Utrecht) gefusilleerd. Onder hen waren twee monniken van de abdij van Val-Dieu : Hugo Jacobs uit Antwerpen en Stephanus Muhren uit Bergen op Zoom. Met deze twee paters als rode draad wordt het verhaal van de spionagegroepen en van ontsnappingslijnen haarfijn gereconstrueerd. Paul De Jongh brengt de organisatie van de verzetsgroepen haarfijn in kaart. Hij legt hun gedurfde activiteiten over grenzen en taalgrenzen bloot: spionage, evacuatieroutes voor piloten, hulp aan Joden… De auteur gaat na hoe de Duitse contraspionage de groepen infiltreert vanuit Groningen en Luik. De afloop is dramatisch.

Wat was de houding van de kerk in deze zaak? Welke rol speelde de Duitse abt van Val-Dieu? Waarom ging pater Hugo in het verzet, terwijl zijn broer collaboreerde met de Duitsers? Was er een geheime radiozender in Val-Dieu? Hoe werden de gearresteerden in de gevangenissen van Maastricht, Kamp Haaren en Utrecht behandeld? Hoe verliepen de zitting van het krijgsgerecht en de uiteindelijke executie?

Paul De Jongh is geassocieerd onderzoeker aan het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) te Brussel.

Met voorwoord door dr. Koen Aerts (UGent, Wetensch. leiding van “De kinderen van de collaboratie” (Canvas)) www.brepols.net – www.harveymillerpublishers.com