...

Ere-vicaris en kanunnik Luk De Geest overleden

© Bisdom Gent, foto: Maîtrise
© Bisdom Gent, foto: Maîtrise

ere-vicaris en kanunnik Luk De Geest overleden (70)

In de vroege morgen van woensdag 18 juli is ere-vicaris en kanunnik Luk De Geest overleden in het UZ in Gent.

Luk De Geest (°Oudenaarde, 30 augustus 1947) was gedurende 25 jaar verantwoordelijk in het bisdom Gent voor alle initiatieven voor zieken, armen, mensen met een beperking, vluchtelingen, gevangenen en al wie kwetsbaar is en in nood. In de Kerk wordt dat de diaconie of de caritas genoemd. Ook ruimer dan het eigen bisdom had hij op dit terrein belangrijke verantwoordelijkheden: hij was tot vorig jaar voorzitter van Caritas Vlaanderen, stond mee aan de oorsprong van Kerkwerk Multicultureel Samenleven (het huidige ORBIT) en aan de wieg van KRAS, het netwerk van armoedebestrijdingsdiensten in het Gentse stadsweefsel. Sedert juni 2017 was hij voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.

In september 2017 benoemde bisschop Luc Van Looy hem tot rector van het bedevaartsoord in Oostakker. Hij was ook verantwoordelijk voor de diocesane bedevaarten.

Geloof dat concreet wordt

Kanunnik Luk De Geest stond bekend voor zijn onvermoeibare werkkracht in dienst van de Kerk en de samenleving. Geloof moest handen en voeten krijgen, vond hij. Zijn engagement vertrok vanuit een grote verontwaardiging voor onrecht in de samenleving. In zijn dankwoord bij zijn afscheid als vicaris op 6 oktober 2017, benadrukte hij dat hij slechts “een dienaar was van zovelen die zich in de hitte van de strijd tegen oorlog, armoede en ziekte concreet inzetten voor de mens in nood.” De kracht om dit te blijven doen vond hij in zijn geloof. Hij had nog vele plannen, maar de ziekte bleek even onverwacht als genadeloos.

Bisschop Luc Van Looy is vandaag in Lourdes-Frankrijk met de diocesane bedevaart die Luk De Geest jarenlang leidde. Hij bracht vanuit Lourdes zijn medeleven over aan de familie:

“Het bisdom Gent en de Kerk in Vlaanderen verliezen met Luk De Geest een bijzonder verdienstelijk en gedreven kerkmens. Het vicariaat dat hij vijfentwintig jaar lang leidde met veel energie en initiatief, maakt de liefde van de Kerk voor mensen in nood concreet. Zovele initiatieven zette hij op de kaart. Ze blijven van groot belang omdat ze de Kerk in de wereld zetten. Alle deelnemers aan de diocesane bedevaart in Lourdes voelen zich diep met hem en zijn familie verbonden. Met een groot hart en met aandacht voor iedereen heeft hij de bedevaarten zovele jaren geleid. Moge hij nu met Maria bij de Heer zijn.”

De uitvaartliturgie vindt plaats in de Sint-Baafskathedraal op vrijdag 27 juli om 10.30u.

Een uitgebreider curriculum en een portret van kanunnik Luk De Geest vind je op de Kerknet-site: www.bisdomgent.be