...

Ben Weyts en Bianca Debaets pakken roetfilterfraude aan

Ben Weyts en Bianca Debaets pakken roetfilterfraude aan - autoSpitstechnologie in de strijd tegen Roetfilterfraude

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Brussels staatsecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets hebben een staaltje spitstechnologie gedemonstreerd in de strijd tegen roetfilterfraude. Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren samen in prototypes van de nieuwste en meest nauwkeurige meettoestellen die momenteel ontwikkeld worden: de zogenaamde PN- en PM-toestellen. “We testen spitstechnologie uit in de praktijk”, zegt Weyts. “We worden zo internationaal de voortrekkers in de strijd tegen roetfilterfraude”.

Er rijden in dit land heel wat auto’s rond zonder roetfilter of met een roetfilter die niet meer werkt. Malafide chauffeurs lopen maar zelden tegen de lamp, omdat de bestaande controlemethodes ontoereikend of onnauwkeurig zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, Brussels staatsecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets en Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antoni0 zetten nu spitstechnologie in om roetfilterfraude toch op het spoor te komen. Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten en investeren samen € 339.950 : middelen die ter beschikking worden gesteld van GOCA (de koepel van de centra voor rijkeuring). Dankzij die investering kan er in elk van de 3 gewesten in minstens 1 keuringscentrum geëxperimenteerd worden met prototypes van de meest nauwkeurige meettoestellen die momenteel ontwikkeld worden. Het gaat om toestellen die tot nu toe enkel in labo-omstandigheden getest werden. Om de haalbaarheid, duurzaamheid en nauwkeurigheid van deze nieuwe toestellen en de meetprocedure te kennen, moet er nu getest worden gedurende een langere periode en in reële werkomstandigheden.

Concreet gaat het om PN-meters (die stofdeeltjes tellen) of PM-meters (die de hoeveelheid fijnstof meten) die moeten detecteren of een roetfilter verwijderd is. Uit uitgebreid onderzoek van GOCA is gebleken dat enkel dit soort toestellen in staat zijn om roetfilterfraude efficiënt te bestrijden. Alternatieve methodes – zoals (verbeterde) opaciteitsmeters, infrarood warmtebeeldcamera, een toestel om de zwartheid van rookgassen te meten of een EOBD–toestel – blijken veel minder effectief.

Er zullen nu in de verschillende keuringscentra metingen gebeuren met verschillende merken van meters, zodat duidelijk wordt welke meetapparaten in de praktijk de beste en meest betrouwbare resultaten opleveren. Binnen een half jaar moeten er in totaal 10.000 voertuigen gecontroleerd worden. Na een evaluatie kunnen de gewesten de meest geschikte toestellen dan in grotere getallen aankopen en ter beschikking stellen van de verschillende keuringscentra.