...

Gesmaakte actie van N-VA Dilbeek

-Dilbeek 24 juni 2018- N-VA Dilbeek is volledig klaar voor de verkiezingen van 14 oktober. De 35 kandidaten zijn bekend en het programma ‘Veilig thuis in een welvarend Dilbeek’ van maar liefst 83 bladzijden rond 18 thema’s en 175 concrete actiepunten is klaar. Om dit in de verf te zetten werd er gekozen voor een “smakelijke formule”. de afgelopen twee zondagen kon je namelijk terecht aan de N-VA ijskar. Daar werd voor de gelegenheid (hoe kan het ook anders) een ijsje door de partij aangeboden. Een actie die door vele inwoners “gesmaakt” werd. De saucissen en de compote zijn al lang niet meer van deze tijd. De ijskar kwam rond in de verschillende deelgemeenten en daar kon dan ook kennis gemaakt worden met de nieuwe en de “oude” kandidaten die zullen proberen op 14 oktober 2018 een plaatsje in de gemeenteraad te bemachtigen.Gesmaakte actie van N-VA Dilbeek - IMG 8197Omdat deze mensen geen uitdaging uit de weg gaan werd er gekozen om de ijskar te volgen met de fiets. Op die manier waren de kandidaten alsook de burgemeester en schepenen vlot aanspreekbaar voor de mensen. Niet alleen de kandidaten werden voorgesteld ook het programma werd zondag voorgesteld. Zo onderging het gemeentebeleid de voorbije jaren heel wat veranderingen. Broodnodige investeringen in het wegennet, extra werkingsmiddelen voor veiligheidsbeleid, bijkomende investeringen in scholen, kinderopvang, welzijn, sport, jeugd, gezondheid (AED toestellen), een modernisering van de gemeentelijke diensten en het samengaan van OCMW en gemeente die leidden tot een hogere efficiëntie en een betere dienstverlening.

Veilig Verantwoord Vlaams

Dit zijn de drie kapstokken van het programma. Door onze kwetsbare ligging naast Brussel moet er extra geïnvesteerd worden in politiecapaciteit. Veiligheid wil ook zeggen dat we verder inzetten op verkeersveiligheid en leefbaarheid, een betere volksgezondheid en een optimale dienstverlening door hulpdiensten; een nieuwe brandweerkazerne mét een extra Nederlandstalige ambulancedienst.Gesmaakte actie van N-VA Dilbeek - IMG 8205N-VA wil verder verantwoord besturen. Wij willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht bestuur. De gemeentefinanciën staan op punt. Een belastingsverhoging is niet nodig. Bovendien heeft de door N-VA bewerkstelligde uitreding uit de Brusselse waterintercommunale 8 miljoen euro extra opgebracht. Deze willen we extra inzetten om de versleten wegen sneller te vernieuwen. Verantwoord besturen doe je in samenspraak met de burgers. Als gemeenschapspartij staan wij open voor de inbreng van iedereen.

Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp. Dilbeek is onze diamant in de Vlaamse Rand. Onze gemeente staat echter zwaar onder druk. De instroom van nieuwe inwoners, anderstaligen of van buitenlandse oorsprong, vragen van ons een daadkrachtig antwoord. Een sterk integratiebeleid moet nieuwkomers mee in bad trekken: een bad van rechten maar ook van onze regels en plichten! Het onderwijs, de vele (buurt)feesten en onze verenigingen zijn de motor voor integratie. N-VA heeft tot slot niet de ambitie om Dilbeek snel groter te laten worden. Stad worden is niet ons doel. We zijn fier op wie we zijn. Niet weg met ons, maar trots op ons. Dilbeek is en blijft Vlaams en Nederlandstalig.Gesmaakte actie van N-VA Dilbeek - IMG 8208