...

Eindelijk oplossing voor dringende hulpverlening in Blankenberge

-Blankenberge 5 juni 2018-

Vanaf 12 juni wordt in Blankenberge een PIT-project opgestart. Na wekenlang onderhandelen is een oplossing in de maak om de dringende hulpverlening in Blankenberge en de regio opnieuw te verzekeren.

Burgemeester Ivan De Clerck: “De Provinciale Commissie gaf unaniem positief advies om een PIT-project op te starten en de spoedafdeling campus Blankenberge opnieuw open te stellen voor PIT en ambulances. Het kabinet van de minister moet dit eerstdaags wel nog bekrachtigen. Na drie maanden proefperiode wordt na evaluatie beslist of het project al dan niet kan verlengd worden. De PIT (Paramedisch Interventieteam), bestaande uit een ambulancier en verpleegkundige zal 24/24 en 7/7 beschikbaar zijn en zal gedurende de dag upgraden naar PIT+, wat betekent dat ook een spoedarts aanwezig zal aanwezig zijn. Daarmee kunnen we een dringende medische hulpverlening aanbieden die minstens evenwaardig is als voordien. Daarenboven heeft de brandweerzone een aanvraag ingediend om een derde ambulance in te schakelen. We hebben dus van de nood een deugd gemaakt om onze diensten te optimaliseren.”

Eindelijk oplossing voor dringende hulpverlening in Blankenberge - P1080260

De praktische uitwerking van het PIT-project wordt door AZ Zeno en Brandweerzone 1 in onderling overleg gevoerd.

“Graag wil ik ook de vele mensen bedanken die de afgelopen weken extra werk hebben geleverd in het belang van onze inwoners. De vele ambulanciers die vele extra uren hebben moeten kloppen en die dankzij hun opleiding erger hebben voorkomen. Mijn dank gaat uit naar de vele ambulanciers en brandweermannen en is oprecht, gemeend en met een enorme appreciatie”, aldus burgemeester De Clerck.

Burgemeester Ivan De Clerck reageert opgelucht

De afgelopen weken werd met alle mogelijke instanties overleg gepleegd om een oplossing te vinden voor de plotse stopzetting van de MUG en spoed, lees: dringende medische hulpverlening in Blankenberge. Omdat er onder de bevolking nogal wat vraagtekens waren wenst de burgemeester, zoals hij ook steeds is blijven meedelen, na afloop van het verhaal alles duidelijk te maken.

Waarom werd er zo weinig gecommuniceerd naar de bevolking?

De Clerck: “Volgens de letter van de huidige regelgeving, na het in werking treden van het zorgstrategisch plan in 2011 en de nieuwe plannen van de hogere overheid, mag en kan AZ Zeno campus Blankenberge niet meer beschikken over een gespecialiseerde spoed en MUG. Men wil immers het aantal mugs drastisch verminderen. Overal in Vlaanderen en Wallonië zijn hier voorbeelden van te vinden. Om de slaagkansen van de gevraagde uitzonderingsmaatregelen zo groot mogelijk te houden was het van cruciaal belang om de sereniteit en discretie te bewaren. Extra commotie zou juist averechts gewerkt hebben. Ook al hoorde ik veel miscommunicatie en leugens, ervaarde ik pogingen tot politiek opportunisme en mocht ik herhaaldelijk moddergegooi ondergaan, in het belang van het eindresultaat en uit respect voor alle instanties heb ik de tanden op elkaar gehouden.”

Hoe komt het dat men dit niet heeft zien aankomen?

De Clerck: “Aanvragen en erkenningen gebeuren tussen de ziekenhuizen, de provinciale commissie en de hogere overheid. Als stad heeft men hier dus niet altijd een duidelijk zicht op. Sinds 2007 werden wel gesprekken gevoerd tussen enerzijds AZ Zeno en stad Blankenberge en anderzijds de respectievelijke bevoegde ministers en hun kabinetten om voor Blankenberge een uitzondering te bekomen (oudere bevolking, veel kinderen en kwetsbare gezinnen en vooral de toeristische verviervoudiging van onze bevolking). Het gevoel dat men onze vraag bij de hogere overheid wilde volgen was steeds sterk aanwezig. De vervanging van MUG door PIT was daarbij steeds een optie die werd besproken. Vooral omdat de modaliteiten van beide opties verschillen. Gedurende de werken aan de nieuwe campus in Knokke-Heist werd sowieso een overgangsmaatregel toegestaan aan campus Blankenberge. Het stadsbestuur is dus steeds van mening geweest dat alle regelingen getroffen waren en dat de MUG operationeel kon zijn tot een signaal werd gegeven dat AZ Zeno het PIT-project moest opstarten. Eén week voor de bewuste Goede Vrijdag zat ik trouwens nog met Zeno en Brandweerzone 1 samen om de praktische afspraken te maken omtrent de overgangsfase. Tot het bericht als donderslag bij heldere hemel kwam dat spoed én MUG onmiddellijk moesten stoppen. Niemand heeft dit dus zien aankomen, iedereen was overtuigd dat we safe zaten.”

Is het niet normaal dat Blankenberge een spoed en een MUG of PIT-werking heeft?

De Clerck: “Ja, maar toch zijn we verwend. Wat we niet mogen vergeten is dat veel steden en gemeenten nog nooit dergelijke dienstverlening hebben gehad. Sommigen zijn zelfs afhankelijk van Blankenberge. Ik denk aan Zuienkerke, De Haan-Wenduine en niet het minst Zeebrugge en de Zeebrugse haven. Al deze aspecten hebben wellicht ook meegespeeld in de besluitvorming.”

Kon de minister niet sneller een oplossing aanbieden?

De Clerck: “De ministers moeten zich in de eerste plaats houden aan de wetgeving. Ik ben dan ook uiterst tevreden met de laatste ontwikkelingen en twijfel niet aan het begrip dat de minister en haar kabinet zal opleveren voor onze situatie.”