...

Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen

Fernand Van Trimpont
Foto – Fernand Van Trimpont

Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen

Bijna 9 op de 10 inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen in onze stad. Dit blijkt uit de Vlaamse stadsmonitor die recent is verschenen. “Een fantastisch resultaat voor Geraardsbergen, dat een belangrijk onderwijscentrum is met 18 scholen en meer dan 6000 leerlingen. Dankzij de kwaliteit en positieve dynamiek van de directies en het personeel, en een goede samenwerking tussen de onderwijs- en welzijnspartners, huis van het kind, CLB, de stad en het ocmw kunnen we mooie resultaten voorleggen. We zijn alle betrokken hier heel dankbaar voor”, zegt schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont.

Recent bracht het Agentschap Binnenlands Bestuur de Vlaamse stadsmonitor uit. Dit is een studie waarbij aan de hand van meer dan 200 indicatoren elke Vlaamse stad en gemeente in beeld wordt gebracht. Wat blijkt? Voor de indicator Onderwijs behaalt Geraardsbergen een goede score.

“Dagelijks zetten vele leerkrachten, opvoedend en ondersteunend personeel, directies en inrichtende machten zich in om onze jongeren een goede start te geven in het leven. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst. Onderwijs is de hefboom om onze stad vooruit te helpen. Uitstekende vakmensen en topkunstenaars, ondernemers en hoogleraren van morgen: ze zitten vandaag allemaal op de schoolbanken”, zegt de schepen van onderwijs. “Ook bij de integratie van nieuwkomers en hun participatie aan de samenleving zijn scholen ankerpunten. In het creëren van gelijke leerkansen, maar ook om er kritische en actieve burgers van te maken.”

“Samen met de partners hebben we één gezamenlijk doel: een succesvolle schoolcarrière, een goede start in het leren en in het leven voor iedereen mogelijk maken en op die manier de kansen op tewerkstelling voor onze jongeren verhogen.”

Schoolse vertraging

In Geraardsbergen is het aandeel van kinderen die een schoolse vertraging opliepen in het basisonderwijs de laatste 5 jaar gedaald van 17,8% naar 15%. Schoolse vertraging is het verschil tussen het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortejaar zou moeten ingeschreven zijn en het leerjaar waarin de leerling daadwerkelijk is ingeschreven. Kinderen met schoolse vertraging hebben meer kans om de schoolcarrière niet te voltooien.
Deze duidelijk dalende trend, die wel nog boven het Vlaamse gemiddelde ligt, geeft aan dat de inspanningen van de scholen echt lonen. Ook het secundair onderwijs kan goede cijfers voorleggen. Hier zitten we duidelijk onder het gemiddelde van het Vlaams gewest of voor ons gelijkaardige steden.

Flankerend onderwijsbeleid

“Het onderwijs ondersteunen in haar taak om effectief aan ieder gelijke kansen te bieden, is de missie van het onderwijsbeleid van onze stad en het ocmw” legt schepen Van Trimpont uit.
De aanwerving van een taalcoach die leerkrachten ondersteunt in de manier waarop ze kinderen met taalproblemen in hun klas kunnen opvangen en begeleiden, projecten als “Leren leren” rond het verwerken van grote studiepakketten en het inrichten van studeerruimtes zijn hier slechts voorbeelden van.
Ook het organiseren van het Pop-up beroependorp, waarbij kinderen van het 5de en 6de leerjaar begeleid worden in een studiekeuze op basis van hun talent, wordt goed onthaald en is ondertussen door andere steden overgenomen. Het is fijn om te merken dat innovatieve ideeën als voorbeeld dienen voor anderen, wat nogmaals wijst op een fantastisch partnership op onderwijsvlak.