...

Wil Vlaanderen wolven afknallen…

wolf pixabay
Foto pixabay

Wil Vlaanderen wolven afknallen?

Welkom wolven?

Wie A zegt moet ook B zeggen!

Drie verenigingen hebben een gezamenlijk wolven-manifest uitgewerkt. Een zienswijze over hoe het beleid in de toekomst met wolven moet omgaan.

Vereniging voor Ecologische begrazing vzw, Vlaamse schapenhouderij vzw en Kemp vzw hebben in een unieke samenwerking dit werkstuk samengesteld.

De gewone schapenhouder maakt als eerste kans op schade door wolven. Die bekommernis wordt door VSH vzw naar voor gebracht. Kemp vzw die gespecialiseerd is in natuurbegrazing werkt met schapen in natuur en dicht bij wolven terrein. Ook daar terechte bezorgdheid over de toekomst. Vereniging voor ecologische begrazing vzw ijvert voor meer biodiversiteit, is blij met een toppredator maar dan niet ten koste van teveel aanvallen op grazend vee. Dieren die in toenemende mate worden ingezet om precies natuur in stand te houden. Europees beschermde heidevelden worden beheerd met schapenbegrazing. Als door wolven het niet meer rendabel is om ecologisch te begrazen, vervalt ook het natuurbeheer en verdwijnt de heide. En dat wil men nu net niet!

Een onderzoek naar de situatie in de ons omliggende landen leert twee zaken.

Ten eerste zal er door wolven altijd wel schade aan vee zijn. De mate waarin er schade optreedt is zeer afhankelijk van wat men preventief doet. Er zijn nu nog maar enkele wolven. Dit is hét moment om doeltreffend vee af te schermen. Situaties zoals in de Franse Alpen waar wolven gespecialiseerd raken in schapen, zelfs runderen, zullen dan niet voorkomen. Ten tweede zal de minister van leefmilieu en landbouw een set van maatregelen moeten nemen. Meerdere tegelijk. Inspanningen om schade te voorkomen, verdere studie en een afdoende schadevergoedingsregeling. Zeker ook een stimulans voor zij die ecologisch begrazen in natuurgebied. En dan hoeft er geen afschot als ongewenste optie.

Het manifest is te lezen op http://vts2.be/ecograzers/pdf/ManifestWeb.pdf