...

Natuurpunt Aalst eist heropening buurtweg Krekeldries wegel

Natuurpunt Aalst eist heropening buurtweg Krekeldries wegel - natuurpuntNatuurpunt Aalst eist heropening buurtweg 129 – Krekeldries wegel

De werkgroep ‘Mijlbeekbos’ van Natuurpunt Aalst vraagt met aandrang dat de Stad Aalst buurtweg nr. 129, ook wel ‘krekeldrieswegel’ genaamd, opnieuw open stelt. De openbare buurtweg werd door een omwonende onrechtmatig afgesloten waardoor er geen doorgang meer mogelijk is.

Buurtwegen hebben een belangrijke en veelzijdige rol : ze vormen doorgaans een korte verbinding en bevorderen dus het voetverkeer ten koste van autoverkeer. Ze zorgen voor natuurbeleving en werken dus sensibiliserend ten voordele van natuur en milieu. En ze promoveren zachte recreatie zoals wandelsport. Meer informatie daarover vindt u op de website van de vzw Trage wegen.

Om al deze redenen werd de ‘herwaardering van de trage wegen’ ook als actie in het klimaatplan van Aalst opgenomen.

Maar helaas blijft dat vooralsnog grotendeels dode letter: in de praktijk gaan dergelijke ‘trage wegen’, ook in Aalst, steeds meer en meer verloren. Enerzijds omdat de lokale overheid ze niet of te weinig onderhoudt, anderzijds omdat omwonenden ze soms onrechtmatig afsluiten om hun terrein te verruimen. De stad beperkt zich tot een minimaal onderhoud van een beperkt aantal buurtwegen die nog intensief gebruikt worden. Het grootste deel van de buurtwegen wordt echter niet onderhouden waardoor ze ook minder of niet meer gebruikt worden waardoor ze ingepalmd worden door aangelanden en er zelfs om afschaffing gevraagd wordt. Een nefaste vicieuze cirkel !

De Stad had veel goede voornemens toen in 2006 een Advies nota werd goedgekeurd “Focus op trage wegen in Meldert, Baardegem en Moorsel”. Meer dan tien jaar later moeten we vaststellen dat er van de uitvoering van deze aanbevelingen en suggesties voortvloeiend uit rondvraag en overleg rond het netwerk van trage wegen, nauwelijks iets in huis is gekomen omdat er geen ambtenaren werden voor vrijgesteld en er te weinig middelen werden voor uitgetrokken.

Een voorbeeld bij uitstek is buurtweg nr. 129 gelegen tussen de Moorselbaan en de Affligemdreef. Deze werd door een buur eerst afgesloten, om daarna de opheffing ervan aan te vragen. Natuurpunt Aalst, en diverse omwonenden verzetten zich daartegen omdat het wandelpad een prachtige wandelverbinding vormt tussen enerzijds de Moorselbaan en anderzijds de Affligemdreef. Bovendien zou het een mooie ontsluiting vormen voor het door natuurgebied ‘Mijlbeekbos’ dat recent door Natuurpunt in beheer is genomen en dat we graag met de buurtbewoners en andere natuurliefhebbers willen delen. De stad Aalst moet dringend actie ondernemen. De Adviesnota uit 2006 vermeldde al dat er bijkomend onderzoek nodig was om het tracé grondig te herstellen:

Natuurpunt Aalst eist heropening buurtweg Krekeldries wegel - buurtwegel

Om die reden voerde Natuurpunt Aalst actie op 28/12 in de Beekstraat ter hoogte van het bruggetje over de molenbeek om van daar te voet naar de buurtweg te wandelen, waar ze met de leden van de werkgroep Mijlbeekbos een spandoek “doorgang voor iedereen” zullen ontvouwen op de plaats aan de molenbeek waar de buurtweg is afgesloten.