Lid zijn van een vakbond om als havenarbeider te mogen werken kan niet

Lid zijn van een vakbond om als havenarbeider te mogen werken kan niet - haven

Verplicht lid zijn van een vakbond om als havenarbeider te mogen werken, kan niet

Tot op vandaag is het blijkbaar regel dat je lid moet zijn van een van de erkende vakbonden om als havenarbeider aan de slag te gaan. Dit verplicht lidmaatschap is volgens de N-VA in strijd met de zogenaamde negatieve verenigingsvrijheid, zoals vastgelegd in artikel 27 van de Grondwet: de vrijheid om niet lid te zijn van een vakbond om een bepaalde job uit te oefenen.

Begin september bevestigde minister Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Kamerlid Wim Van der Donckt dat lidmaatschap van een vakbond geen noodzakelijke voorwaarde kan/mag zijn om havenarbeider te worden. Omdat havenorganisatie Cepa nadien toch nog verwees naar een vakbondslidmaatschap als voorwaarde om als havenarbeider te worden erkend, vroeg N-VA’er Wim Van der Donckt opnieuw duidelijkheid aan minister Peeters over deze absurde voorwaarde: “Het kan toch niet zijn dat het uitoefenen van een bepaalde job afhankelijk is van een volslagen achterhaalde voorwaarde van lidmaatschap van een vakbond.”

Minister Peeters bevestigde dat een verplicht lidmaatschap strijdig is met allerlei nationale en internationale normen. Hij stelde verder dat “Naar aanleiding van uw vraag – dat is ook het voordeel als u vragen stelt – heeft mijn beleidscel contact opgenomen met havenorganisatie Cepa met de vraag om de communicatie met kandidaten bij te sturen. Cepa bleek zelf inmiddels al actie in die zin te hebben ondernomen, misschien door uw goede activiteiten, wie weet. Kandidaat-havenarbeiders wordt nu niet meer aangeraden om contact op te nemen met de vakbondsorganisaties. Zij krijgen wel nog ter info de gegevens van de vakbonden en van Cepa zelf, zodat zij in alle vrijheid kunnen beslissen of zij al dan niet gebruik willen maken van de aangeboden diensten.”

Kamerlid Johan Klaps die de ontwikkelingen van de wet-Major van dichtbij volgt, stelt verder: “Het moeizaam bereikte compromis over de door Europa opgelegde hervorming van de wet Major, moet uiteraard volledig uitgevoerd worden. Zoniet zal Europa de ingebrekestellingsprocedure heropenen en dan zijn we terug bij af. Bovendien heeft minister Peeters al meermaals toegezegd al verdere stappen te willen zetten in de hervorming van de havenarbeid in de logistiek en in de e-commerce. Ook dit proces moet onverwijld worden verdergezet.”

Beide N-VA’ers hopen dat hiermee voor eens en altijd duidelijkheid is geschapen dat verplicht vakbondslidmaatschap onverenigbaar is met de toegang tot een job!