...

Herinrichtingsstudie Geraardsbergsesteenweg in Terjoden

terjodenHerinrichtingsstudie N460 Geraardsbergsesteenweg in Terjoden

De stad Aalst gaat samen met het Agentschap voor Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de Geraardsbergsesteenweg (N460) in Terjoden aanpakken.

Schepen van Openbare Werken, Ann Van de Steen (SD&P) : “Voor de aanleg van de nieuwe steenweg werd een studieopdracht uitgeschreven. De opdracht wordt nu gegund aan studiebureau Sweco. Het bureau kan eerstdaags aan de slag met het opmaken van een inrichtingsstudie voor de steenweg. Ook de Dreefstraat zal vernieuwd worden ifv. de afvoer van het regenwater.”

“Door de aanleg van nieuwe fietspaden gaan we voor meer veiligheid voor de fietsers en tegelijkertijd herbekijken we ook het parkeeraanbod in functie van bewoners en lokale handel,” vult Schepen van Mobiliteit, Dylan Casaer (SD&P) aan.

Schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA): “Ik ijver al een aantal jaar voor een vernieuwing van de steenweg in Terjoden. Het wegdek tussen de Albatros en de spoorweg is enorm verouderd, het is het enige deel dat nog niet vernieuwd werd. Goed dat ook de Dreefstraat herzien wordt. De heraanleg van de steenweg is broodnodig.”