...

Nasleep fipronilcrisis leidt niet tot grote psychologische problemen

eieren“Nasleep fipronilcrisis leidt niet tot grote psychologische en praktische problemen” Dat blijkt uit cijfers die Herman De Croo opvroeg.

“Slechts één aanmelding bij de vzw Boeren op een Kruispunt en nog geen enkel bedrijf dat zich eind september bij het VLIF heeft gemeld voor een waarborgregeling. Het lijkt erop dat de psychologische en praktische impact van de fipronilcrisis deze zomer op de Vlaamse pluimveehouders binnen de perken blijft.” Dat concludeert Vlaams Volksvertegenwoordiger en minister van Staat Herman De Croo uit de antwoorden die hij van de minister van Landbouw ontving op vier schriftelijke vragen. “Maar we mogen het vel van de beer niet te vroeg verkopen, aangezien nog niet alle gevolgen al in kaart kunnen worden gebracht. Alert blijven is dus de boodschap,” waarschuwt De Croo.

De vzw Boeren op een Kruispunt, waarbij landbouwers terecht kunnen voor psychologische en praktische steun, heeft nog maar één melding ontvangen met betrekking tot de fipronilcrisis. “Het is hoopgevend te merken dat deze crisis niet heeft geleid tot een grote ontmoediging bij de pluimveehouders,” stelt Herman De Croo tevreden vast. “Zo’n crisis kan immers niet alleen tot zware economische schade lijden, maar evenzeer het moreel aantasten van pluimveehouders. Gelukkig kende de pluimveesector op het ogenblik dat de crisis zich voordeed een relatief gunstige economische ontwikkeling.”

Nog geen vraag voor waarborggarantie

Om te peilen naar de gevolgen van de fipronilcrisis in Vlaanderen richtte de liberale minister van Staat zich tot Landbouwminister Joke Schauvliege. Uit haar antwoorden op zijn vier schriftelijke vragen blijkt dat er zich eind september nog geen enkel Vlaams bedrijf had gemeld om in aanmerking te komen voor een waarborggarantie door het Vlaams Investeringsfonds. “Dat is goed nieuws, zeker nu duidelijk is geworden dat we vanuit Europa geen extra steun moeten verwachten. De Europese Commissie heeft op de vraag van de minister immers geantwoord dat de voorwaarden vooruitzonderlijke Europese marktondersteuning momenteel niet zijn vervuld omdat de eierprijzen niet negatief werden beïnvloed door de fipronilcrisis”, dixit Herman De Croo.

Herman De Croo polste bij de minister ook naar de exportcijfers. “Ik hoorde onrustwekkende signalen vanuit de sector over het aanbod van eieren in de komende maanden omdat er heel wat eieren uit de markt waren genomen en een aantal bedrijven geblokkeerd werden. Bovendien zou Nederland veel Vlaamse eieren beginnen op te kopen omdat ze daar nog met een groter tekort kampen”, legt de minister van Staat uit. “Helaas kon de minister nog geen recente exportcijfers voorleggen. Het is alleszins een materie die we met argusogen zullen opvolgen.”

Een specifiek probleem die de fipronilcrisis met zich heeft gebracht is de afvoer van gecontamineerde mest. “De Europese Commissie stelt duidelijk dat dit categorie 1-materiaal niet meer op landbouwgrond mag terecht komen. De minister verzekert in haar antwoord op mijn vraag dat de mestafvoer in de praktijk vlot verloopt. De operationele kosten van de getroffen pluimveebedrijven zullen door de Vlaamse overheid terugbetaald.”

Afhandeling crisis loopt vlot

Op basis van de antwoorden op zijn schriftelijke vragen kan Herman De Croo vaststellen dat de aanpak van de fipronilcrisis zowel op Vlaams als federaal vlak vlot lijkt te verlopen. “Minister Schauvliege wist ook nog te melden dat haar federale collega Ducarme de schadevergoedingen, die vanuit de reserves van het Federaal Voedselagentschap zullen worden gefinancierd, nog dit jaar hoopt te activeren. Binnen een termijn van maximaal twee maanden zouden bedrijven, die schadevergoeding aanvragen, moeten weten of ze die effectief zullen ontvangen.” Om te verzekeren dat getroffen bedrijven in aanmerking zouden komen voor een schadevergoeding, heeft Vlaanderen ervoor gezorgd dat landbouwbedrijven een waarborgstelling vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) kunnen krijgen. “Op 26 september had zich daarvoor nog geen enkel bedrijf gemeld”, stelt Herman De Croo tevreden vast.