Scholengroep 19 Dender krijgt nieuw schoolgebouw

Scholengroep 19 Dender krijgt nieuw schoolgebouw - school2GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ krijgt als enige in de regio een nieuw schoolgebouw. Minister Crevits selecteert GO! Scholengroep Dender voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. Ook binnen Scholengroep 19 ‘Dender’ werd een project geselecteerd en zal dus de komende jaren een nieuw schoolgebouw gebouwd worden.

In het voorjaar van 2017 werd een nieuwe DBFM-oproep aan schoolbesturen gelanceerd. In totaal werden 52 aanvragen ingediend waarbij ook een aanvraag van GO! Scholengroep 19 ‘Dender’. Met succes zo blijkt vandaag. Want het project van de scholengroep werd als een van de enige in de ruime regio geselecteerd.

Het nieuwe schoolgebouw zal opgetrokken worden in Haaltert op de terreinen van de huidige GO! Basisschool De Krekel. De geschatte investeringskost bedraagt ruim zevenenhalf miljoen euro en komt integraal van de Vlaamse Overheid. De realisatie van het nieuwe schoolgebouw gebeurt samen met de private sector.

Mevrouw Noëlla Joris, directeur van GO! Basisschool De Krekel en De Grasspriet reageert erg opgetogen. “Deze selectie is tegelijk een erkenning van ons pedagogisch project en een meerwaarde voor de regio. Deze nieuwe fase betekent ook een mooie kans om plannen die al even aan het rijpen waren, effectief in de praktijk om te zetten. Naast mooie, duurzame en energiezuinige schoolgebouwen biedt dit de kans om ons onderwijsproject te versterken.”

Net zoals in het vorige bouwprogramma “Scholen van Morgen” dat ook zorgde voor een nieuw schoolgebouw voor GO! BSBO De Brug, wordt opnieuw samengewerkt met de private sector. Hierbij kent de scholengroep als inrichtende macht het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betaalt de scholengroep een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.