...

Voorlopig rijbewijs niet klaar voor start 1 oktober

rijbewijsVanaf 1 oktober treedt de vernieuwde rijopleiding in werking. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens stelde donderdag in het Vlaams Parlement de vraag of de minister van mobiliteit klaar was met zijn huiswerk. De minister was formeel en bevestigde dat de vernieuwde rijopleiding vanaf 1 oktober effectief kan starten. Nu blijkt echter dat er nog heel wat verwarring heerst bij rijscholen en gemeentebesturen. Lode Ceyssens: “De nieuwe rijopleiding is een goede zaak, maar dat het huiswerk niet klaar is op 2 dagen voor de inwerkingtreding, is vragen om chaos. Ik reken erop dat de minister snel duidelijkheid verschaft.”

De federale regering is bevoegd voor het uitreiken van het rijbewijs. De organisatie van de rijopleiding is dan weer een Vlaamse bevoegdheid. Het is dus van cruciaal belang dat de mobiliteitsministers tot een compromis komen om zo de vernieuwde rijopleiding in Vlaanderen niet te hypothekeren. En daar wringt het schoentje.

Vlaanderen maakte werk van een nieuwe rijopleiding. Die zou moeten starten op 1 oktober. In de brief die de FOD mobiliteit onlangs naar de gemeentes stuurde, vraagt men echter het besluit van de Vlaamse Regering niet te volgen en dus vanaf maandag het voorlopig rijbewijs gewoon onder de oude regelgeving af te leveren. Dit gaat compleet in tegen wat Vlaanderen beslist heeft.

“Dit is nogmaals het bewijs dat het opbod tussen de federale en Vlaamse minister van mobiliteit moet stoppen. Gemeentebesturen weten niet waar ze aan toe zijn. Mensen hebben recht op duidelijkheid”, oppert Lode Ceyssens.

Maar het schort ook aan de Vlaamse voorbereiding zelf.

De vernieuwde rijopleiding omvat onder andere een verlenging van de minimale oefenperiode tot 9 maanden en een verplicht vormingsmoment voor rijbegeleiders van de kandidaat-bestuurders. Vooral rond dat vormingsmoment en de voorwaarden om het voorlopig rijbewijs af te leveren, heerst veel onduidelijkheid. Ambtenaren op gemeentehuizen weten niet wat ze maandag moeten doen als iemand zijn voorlopig rijbewijs komt aanvragen. Onder de oude regelgeving kan de geslaagde met het attest van de rijschool het voorlopig rijbewijs bekomen. Onder de nieuwe regelgeving, die ingaat vanaf zondag, kan de kandidaat-bestuurder echter pas het voorlopig rijbewijs krijgen als zijn rijbegeleider het vormingsmoment bij een erkende rijschool of erkende rijinstructeur heeft gevolgd en daarvan een bewijs heeft. De naam van de rijbegeleider moet vanaf 1 oktober immers op het voorlopig rijbewijs komen te staan.

Alleen heeft nog niemand een vorming rijbegeleider kunnen volgen. Het aanbod is niet actief. De website van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vermeldt ook niet alle instanties waarbij je het vormingsmoment voor rijbegeleiders zou kunnen volgen. Blijkt ook dat niet alle rijscholen klaar zijn om het vormingsmoment aan de rijbegeleiders te kunnen aanbieden.

“Concreet betekent dit dat mensen die slagen voor het theoretisch rij-examen, en rijles willen volgen met een rijbegeleider, geen idee hebben wanneer ze hun praktijkopleiding zullen kunnen starten”, klaagt Ceyssens aan.

Lode Ceyssens: “Het klopt dat de Raad van State pas gisteren uitspraak deed over de nieuwe rijopleiding. Maar dat kan niet worden ingeroepen als excuus voor de gebrekkige voorbereiding. Het is werkelijk ‘not done’ dat het kabinet zo lang wacht met de communicatie over de moeilijkheden die er zijn met de invoering van de vernieuwde rijopleiding. Dit is pure chaos. Minister Weyts mag dan wel aangeven klaar te zijn met zijn huiswerk, op het werkveld is men dat duidelijk nog niet. Op 2 dagen voor de inwerkingtreding is dat hallucinant. Hij moet snel duidelijkheid scheppen over hoe het nu verder moet.”