...

Geboortebos Haaltert nu ook als voederplaats voor fazanten

Geboortebos Haaltert

Geboortebos Haaltert dient als voederplaats voor fazanten om ze nadien te kunnen afknallen

Het geboortebos in Heldergem (Den Dotter) wordt momenteel als voederplaats voor fazanten gebruikt. Jacht is natuurbehoud met respect voor mens en natuur … dus is alles gepermitteerd. Men heeft van het geboortebos een fazantenvoederplaats gemaakt.

Het is algemeen geweten dat men bij de jacht op Haaltert nog steeds denkt als in de tijd dat de baron alles deed waar hij zin in had. Dus ook percelen gaan gebruiken waarop men geen jachtrecht heeft.

Het is zeer de vraag of ouders destijds een boompje voor hun jonge spruit zijn gaan planten om er nu een voederbak te gaan aanhangen. Voederbak die er moet voor zorgen dat men in het najaar fazanten met veel plezier kan gaan afknallen. Want jacht is natuurbehoud met respect voor …

Nochtans staat dit jachtgebied onder de bevoegdheid van een beëdigd “bijzonder veldwachter” opgeleid en benoemd door het VIBV (Vlaams instituut voor Bijzondere Veldwachter).

Die moet er op toezien dat enkel die percelen waarop er “jachtrecht” is voor jachtdoeleinden worden gebruikt. Het is duidelijk dat hier een en ander niet gerespecteerd wordt.