...

Afval blijft pijnpunt bij kampen van jeugdbewegingen

Afval blijft pijnpunt bij kampen van jeugdbewegingen - tentAfval blijft pijnpunt bij kampen van jeugdbewegingen

Bij de jaarlijkse zomerkampen van de jeugdbewegingen komt er vaak in korte tijd veel afval vrij. Jeugdbewegingen hebben echter geen toegang tot de containerparken van de gemeente waar ze op kamp zijn. “Dat zorgt al enkele jaren voor problemen maar het blijft wachten op een oplossing. Nochtans zijn de jeugdbewegingen zelf ook al geruime tijd vragende partij om het probleem eindelijk aan te pakken”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.

Jeugdbewegingen op kamp worden vaak geconfronteerd met verschillende systemen van afvalophaling. Er is de gescheiden ophaling en het Diftarsysteem met de bijhorende praktische problemen: gescheiden ophaling kan vaak twee weken blijven staan als het kamp al achter de rug is. Diftar werkt vaak op basis van adresgegevens en dat werkt natuurlijk niet bij kampen. De grootste problematiek blijft toch de toegankelijkheid van containerparken.

Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde: “Een zomerkamp brengt nu eenmaal op korte tijd heel wat afval met zich mee. Dat kan zorgen voor geurhinder voor zowel de jongeren als buurtbewoners, omdat de ophaling ervan vaak niet vlot verloopt. Dat is niet enkel de fout van de jeugdbewegingen zelf. Integendeel, de jeugdbewegingen zijn al langer vragende partij om de recyclageparken van de gemeente waar ze kamperen te kunnen gebruiken. Maar tot nu toe blijft het wachten op antwoorden.”

De kern van het probleem is dat het afval van de kampen wordt aanzien als bedrijfsafval. Aangezien deze kampplaatsen op privaat terrein liggen, volgt dit uit de gangbare wetgeving. Dat heeft tot gevolg dat er met een private inzamelaar gewerkt moet worden en men zich niet kan richten tot het gemeentelijk recyclagepark, maar dat is vaak niet haalbaar. Van Eetvelde: “Een samenwerking met de gemeente zou dit kunnen oplossen. Een aantal gemeenten zorgen wel reeds voor een tijdelijke toegangsbadge om gebruik te maken van het recyclagepark. Dat is geen grote ingreep maar het zorgt er wel voor dat er heel wat hinder verdwijnt. Ik roep daarom de gemeenten op om nu eindelijk werk te maken van deze maatregel.”