...

Taalbubbels doet het dit jaar voor de tiende keer in Aalst

Taalbubbels doet het dit jaar voor de tiende keer in Aalst - taalbubbelsTaalbubbels doet het dit jaar voor de tiende keer in Aalst

Taalbubbels, een initiatief van het team inburgering van de Stad Aalst, is een taalbad voor anderstalige kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Bedoeling van de tweeweekse (31 juli tot 11 augustus) is om op een aangename wijze in de zomervakantie het Nederlands bij te spijkeren zodat men klaar is om begin september het nieuwe schooljaar aan te vatten met een voldoende kennis van onze taal.

“De toenemende immigratie zorgt voor een stijging van het aantal anderstalige kinderen in de Aalsterse scholen,” stelt Aalsters schepen van onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). Het aantal anderstaligen ligt in het basisonderwijs in Groot-Aalst op dit moment rond 24 procent. Anders­talige kinderen spreken tijdens de zomervakantie soms twee maanden lang weinig Nederlands, wat bij de start van het nieuwe schooljaar dan merkbaar is. Met Taalbubbels geven we de kinderen de kans om hun taalkennis te verbeteren. Dat is goed voor het betrokken kind, maar dat is vanzelfsprekend ook goed voor de hele klas. Op die manier kan de leerkracht weer aandacht hebben voor alle kinderen.”

Het is de 10de keer op rij dat de stad Aalst Taalbubbels organiseert. Dit jaar hebben zich 154 kinderen van 21 verschillende nationaliteiten ingeschreven waarvan 110 uit het basisonderwijs en 44 uit het secundair onderwijs. Zij worden omkaderd door vrijwilligers waaronder 18 voor het taalteam, 8 voor het organisatieteam en 2 taalcoaches. “Ten opzichte van de beginjaren is het initiatief sterk uitgebreid. We zitten nu op een niveau dat we willen handhaven. We moeten niet alleen oog hebben voor het aantal kinderen, maar ook voor de kwaliteit die onze ploeg wil leveren,” zegt de schepen.

Het activiteitenpalet van taalbubbels is heel divers. De kinderen krijgen spelenderwijs Nederlands aangeleerd. Er is een workshop animatiefilmpjes maken, muziek, beweging,… Op het programma staan onder andere bezoeken aan de brandweer en aan andere stadsdiensten. Taalbubbels is doelbewust niet gratis. “Wij willen geen gratis kinderopvang spelen,” zegt schepen Karim Van Overmeire. “Als stad leveren wij een inspanning en wij vragen van de ouders ook een engagement. Voor mensen die het minder breed hebben geldt natuurlijk een lager tarief.”

Karim Van Overmeire: “Met Taalbubbels onderstrepen we nog eens het belang voor iedereen die in Aalst woont om Nederlands te begrijpen en te spreken. Een goede taalkennis verhoogt de kansen in het onderwijs en op het werk. Het opent ook deuren naar de vele Aalsterse verenigingen. Kortom: het is een essentiële voorwaarde voor integratie.”