...

Open brief aan CDenV namens Haaltert Anders

Open brief aan CDenV namens Haaltert Anders - ahaDe actiegroep en burgerbeweging “Haaltert Anders” laat door middel van een open brief hun ongenoegen blijken wat betreft de onbestuurbaarheid in Haaltert. Ze schetsen met korte woorden wat er aan de hand is in Haaltert.

Open brief aan CD&V namens AHA

ALLE SCHAAMTE VOORBIJ; antwoord aan CD&V

Net terug van verlof en het artikel van CD&V bij monde van haar boegbeeld in Het Laatste Nieuws gelezen. Laat ons toe er even door te gaan en de inhoud ervan nader te bespreken:

1. “ Het probleem is binnen de meerderheid ontstaan “
Het probleem is uitsluitend ontstaan door het wisselen van kamp van Gina Verbestel. Maw de oorzaak van alle miserie bevindt zich binnen de groep CD&V, CL-VLD en Verbestel & Co die hierdoor een machtsgreep plegen. Zijn we vergeten hoe op dag één er reeds met getekende akkoorden gezwaaid werd? Hoe op persconferenties Verbestel de hechte cohesie van de nieuwe groep in het licht stelde? Hoe verschillende personen van de oude meerderheid benaderd werden met financiële voorstellen om tot het nieuwe kamp te willen toetreden?

Het probleem werd dus gecreëerd door jullie. Dit werd maanden vooraf goed voorbereid. Dit was een staatsgreep à la Erdogan in Turkije, niets meer en niets minder. Die regisseerde net op dezelfde wijze een zogenaamde staatsgreep om nadien alle tegenstanders te kunnen liquideren.

2. “Voor situaties waarbij het niet meer botert tussen coalitiepartners is ‘de onbestuurbaarheid’ (art. 47bis van het gemeentedecreet) in het leven geroepen“
De onbestuurbaarheid werd in het leven geroepen om in zeer uitzonderlijke gevallen waar er fundamentele verschillen ontstonden binnen meerderheidspartijen het reilen en zeilen van een gemeente toch nog mogelijk te maken. Dit is iets totaal anders dan jullie houding. Een jaar lang blokkeren jullie alle dossiers, om die nadien met de brede glimlach goed te keuren.

Trouwens de achterkamervergaderingen van zowel CD&V als nadien CL-VLD met NV-A en SP getuigen van jullie enige ambitie: opnieuw postjes pakken! En het enige verschilpunt, namelijk het opnieuw verlagen van de gemeentetaksen, werd door minister Homans zelf van tafel geveegd wegens een onvolledig dossier, foute berekeningen door jullie gemaakt en gevaarlijk voor de gemeente. Misschien konden jullie haar hier ook citeren? Gelieve ook te noteren dat Verbestel deze verhoging van taksen eerst gedurende jaren goedgekeurd en ondersteund heeft en dit plots niet meer deed om op deze wijze met jullie Haaltert onbestuurbaar te kunnen verklaren.

3. “4e ronde onbestuurbaarheid”
Het getuigt van een nooit geziene arrogantie dat jullie, na verschillende uitspraken van de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van het land dat ministers terugfluit, wetteksten afschiet enz… en waar elkeen in een democratie de autoriteit van aanvaardt, zich boven deze Raad van State gaan stellen en haar meerdere uitspraken naast jullie neerleggen. Ook dit toont aan dat jullie, als gevangen roofdieren , op zoek zijn naar een uitweg en niet meer weten van welk hout pijlen te maken. Dat een alternatieve meerderheid zogezegd gestemde punten niet kan uitvoeren omdat ze geen schepen weddes en burgemeester vergoeding krijgt uitbetaald, illustreert jullie werkelijke bedoelingen.

4. “Hoe moet het nu verder?”
In deze paragraaf geven jullie jullie werkelijke ziel bloot. Ik citeer uit jullie tekst: “Wij willen ook graag onze speerpunten vertalen naar beleid“. Inderdaad en het terugwinnen van macht om dit te doen laat alle middelen toe oa het gijzelen gedurende meer dan een jaar van de inwoners van Haaltert.

Maar met de komende verkiezingen reeds in het hoofd – ja, die zijn er volgend jaar al, hé – en om de burgers te paaien na alle miserie die er hen werd aangedaan, begin je nu reeds de bocht te nemen om weggestemde punten uit het verleden toch maar weer te stemmen. En en passant vermeld je maar eens dat de oude meerderheid in tussentijd vergoed bleef om niets te doen. Is dit om de pil te vergoeden van jullie privé-advocatenkosten in de verschillende procedures die werden afgeschoven op de gemeentekas? En storten jullie al jullie zitpenningen terug voor de talrijke gemeenteraden waar jullie enkel kwamen om nee, nee, nee te stemmen en terug naar huis te gaan? Van een Farizeeër-mentaliteit gesproken!

5. “Democratie is de helft plus één”
Dit klopt, en met dergelijke quota hebben wij, de burgers, de vorige meerderheid gekozen. Jullie en zeker CL-VLD hebben dit nooit kunnen verteren. Van dag één hebben jullie geprobeerd om met kommaneuken en procedurespelletjes de toen nieuwgekozen meerderheid uit het zadel te lichten en dit meerdere malen. De vele persberichten die sinds 2012 hierover verschenen zijn onze getuigen. Tot uiteindelijk de ultieme staatsgreep met de zogenoemde “Onbestuurbaarheid“ werd uitgevoerd.
Democratie is ook het nu aanvaarden van de uitspraken van de RvS; democratie is ook het aanvaarden van onze instellingen en structuren die zeggen dat bij een volgende verkiezing de burgers zich zullen uitspreken maar er ondertussen een termijn is vol te maken volgens de uitslag van 2012.

Wat denken jullie ervan om eens een debat voor TV Oost te organiseren en open en bloot voor de burger te komen en onze argumenten wederzijds op tafel te leggen?
Toen we dit maanden geleden voorstelden om dit in Haaltert te organiseren, kregen wij van niemand van jullie ook maar enige reactie. Toen er in de kerk van Heldergem twee maanden terug een debat georganiseerd werd over de geblokkeerde Aquafinwerken stelden we vast dat CL–VLD haar kat stuurde. CD&V vaardigde een sukkelaar af met een voorgeschreven tekstje, die al snel door de toehoorders naar huis geblazen werd.
Waar zaten de grote leiders toen?
Arm Haaltert…

http://www.haaltertanders.be