...

Opnieuw rondje onbestuurbaarheid in Haaltert

Opnieuw rondje onbestuurbaarheid in Haaltert - duivel

Een nieuw rondje onbestuurbaarheid in Haaltert (deel vier)

De oppositie vecht als een duivel in een wijwatervat.

Met de moed der wanhoop en ondanks het technisch KO door de Raad van State, na het verwerpen van de benoeming van een nieuw schepencollege, gaan Open&Liberaal, CL-Open VLD en CD&V voor een vierde ronde onbestuurbaarheid.

De oppositiepartijen laten op de agenda van de bijzondere gemeenteraad van 4 augustus 2017 de onbestuurbaarheid opnieuw agenderen en trekken meteen de derde onbestuurbaarheid in.

De tijd dringt want eenmaal één jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen laat het gemeentedecreet het niet meer toe dat er een onbestuurbaarheid wordt ingeroepen.

Deze vreemde wending staat in schril contrast met de verklaring die Geert Roelandt, partijvoorzitter van Open&Liberaal, aflegde tegenover TV Oost op 25/7/2017. Hij stelde hierin dat de partij niet langer gaat voor de blokkering en opnieuw zaken zal beginnen goedkeuren op de gemeenteraad.

In Haaltert is de impasse dus nog lang niet voorbij en draaien ze een volgend rondje op de mallemolen. Dringende dossiers wachten intussen op uitvoering en nieuw beleid wordt er niet gevoerd.