...

Laatste kans op nieuw bestuur in Haaltert verworpen door RVS

het orakel van haaltertDe oppositie was klaar om een nieuw bestuur in Haaltert te vormen maar werd door de Raad van State opnieuw en terecht teruggefloten .

De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Haaltert van 13 juli 2017 om conform artikel 47bis van het gemeentedecreet de procedure te starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.

De Raad van State verwerpt de vordering voor het overige. Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 24 juli 2017, door de Raad van State, XIIe vakantiekamer.

Het belangrijkste argument van de RvS is dat Gina haar eigen onbestuurbaarheid finaal heeft gekelderd door te zeggen dat, indien er geen college kan worden gevormd, er wel wisselmeerderheden zullen ontstaan om dingen goed te keuren. Gina Verbestel (Open en Liberaal) is de alfa en de omega van de onbestuurbaarheid. Uiteindelijk blijft dit een situatie zonder duidelijke meerderheid of minderheid.

Dit was de laatste kans van de oppositie om aan de macht te komen door een nieuw bestuur te vormen. Nu blijft alles zoals het is tot de volgende verkiezingen in Haaltert. De oppositie zal zich nu verplicht voelen om sommige besluiten goed te keuren willen ze nog stemmen halen bij de volgende verkiezingen. Indien ze nog een jaar alles blokkeren door afwezig te blijven op de gemeenteraad zal dit zeker niet in dank afgenomen worden door de bevolking van Haaltert.

Haaltert ziet nu toch wat licht in de duisternis.