Strengere aanpak rijden zonder rijbewijs

autoverzekeringStrengere aanpak rijden zonder rijbewijs of tijdens rijverbod. Regering maakt werk van actieplan Vluchtmisdrijf.

Aan de basis van het actieplan Vluchtmisdrijf van Van den Bergh ging een uitgebreid onderzoek vooraf, geflankeerd door hoorzittingen in het federale parlement. Daaruit kon men afleiden dat vluchtmisdrijf heel vaak gelinkt is aan andere overtredingen. “Uit cijfers die we opvroegen blijkt bijvoorbeeld dat er elke dag twee bestuurders zonder geldig rijbewijs vluchten na een ongeval. Uit jaarlijkse cijfers van de politierechtbanken, stelden we vast dat er in 2016 elke maand meer dan 1.000 bestuurders veroordeeld werden voor rijden zonder rijbewijs, scholingbewijs of attest.” licht Van den Bergh toe. “Wie vluchtmisdrijf wil terugdringen, pakt dus best ook de onderliggende verkeersmisdrijven aan.”, aldus de CD&V-politicus. Het vandaag gestemde wetsontwerp volgt deze filosofie. Voor rijden zonder rijbewijs of tijdens een rijverbod kan je vandaag de dag enkel een geldboete of een rijverbod krijgen. Wanneer overtreders hervallen binnen de drie jaar dan worden de straffen en boetes verdubbeld, maar de rechter kan momenteel geen gevangenisstraf opleggen. Daar komt nu verandering in: een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar zal voortaan tot de mogelijkheden van de politierechters behoren. “Het is te gek voor woorden dat bestuurders die pakweg 7 keer veroordeeld zijn voor rijden zonder rijbewijs, gewoon opnieuw een rijverbod krijgen. Op een bepaald moment houdt enkel een celstraf hen van de baan.”, oordeelt Van den Bergh.

Vorig jaar stierf er elke maand iemand bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Vluchten na een ongeval, dat doe je niet. Maar het fenomeen blijft hardnekkig terugkeren en verdient dus een gepaste aanpak. CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh lanceerde in april 2016 een actieplan om vluchtmisdrijf terug te dringen. Dat vertaalde zich in een resolutie en diverse wetsvoorstellen. Een aantal essentiële maatregelen uit dit plan worden nu opgenomen in de hervorming van het verkeersstrafrecht door minister van Justitie Koen Geens en zijn collega van Mobiliteit Francis Bellot.

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed dat enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving aanbrengt. Zo zullen hardleerse chauffeurs strenger aangepakt worden en wordt vluchtmisdrijf zwaarder bestraft. CD&V-Volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh is tevreden dat een aantal maatregelen uit zijn actieplan Vluchtmisdrijf werden opgenomen in het wetsontwerp. “Politierechters waren vragende partij om zwaardere maximale straffen te kunnen opleggen indien het om extreme gevallen gaat. Daarom worden de maximale gevangenisstraf en de maximale boete voor vluchtmisdrijf nu verhoogd, waardoor de marge waarbinnen de rechter kan oordelen groter wordt. Bovendien geven we met deze verhoging een duidelijk signaal dat we dergelijk gedrag niet tolereren en nog zwaarder zullen sanctioneren.”, legt Van den Bergh uit.

Tot slot worden ook de verjaringstermijnen aangepast. Lichte overtredingen zullen pas na twee jaar vervallen in de plaats van één jaar. Zwaardere overtredingen blijven op 3 jaar.