...

Straatfeesten kennen groot succes in Denderleeuw

Straatfeesten kennen groot succes in Denderleeuw - denderleeuwBuurt- en straatfeesten kennen groot succes in Denderleeuw

De zomer is de periode bij uitstek om samen met je buren gezellig samen te komen. Zo ook in Denderleeuw, want ook dit jaar zijn naar goede gewoonte de straat-en buurtfeesten een groot succes. Over de gehele zomerperiode worden er in totaal 11 feesten georganiseerd.

“Denderleeuw bruist. Dat zien we aan het aantal buurt- en straatfeesten die elk jaar georganiseerd worden. Onze inwoners zitten niet stil en weten duidelijk van aanpakken. Ze vinden het fijn om eens samen te komen met hun buren voor een gezellig feest. Een ideaal moment om elkaar beter te leren kennen en het buurtgevoel aan te scherpen”, vindt burgemeester Jo Fonck.

“Naar goede gewoonte kennen de buurt- en straatfeesten in Denderleeuw ook dit jaar een groot succes. Over een periode van vier maanden worden er elf buurt- en straatfeesten georganiseerd. Het eerst vond al heel vroeg plaats met de opening van het nieuwe pleintje in het Drieselken, het laatste zal plaatshebben bij de start van het schooljaar op 2 september in de buurt Braamland-Groebel. Tussen deze twee data waren en zijn er nog feesten in de buurten Ringlaan, Sint-Annapleintje, Roeveld en Kortestraat, Popolplein-Hoogsteenveld en Groeneweg, en in de straten Steenveldlaan, Vooruitgangstraat, Haagbeuk en Valkstraat”, vult schepen Jan De Nul verder aan. “Als gemeente vinden we het fantastisch dat onze inwoners deze initiatieven nemen. We geven hen dan ook graag een financieel duwtje in de rug. Wie een kleinschalig evenement organiseert zoals een barbecue, een sport- en spelactiviteit, een optreden, een rommelmarkt,… en dit binnen een afgebakend gebied van een straat, een wijk of een plein, kan een feestcheque ontvangen. Het maximumbedrag voor een straatfeest bedraagt 250 euro en voor een buurtfeest 500 euro. Minstens drie maanden voor de aanvang van het feest dien je je aanvraag in en na indiening van de onkosten wordt het bedrag door onze dienst Vrije Tijd berekend en teruggestort. Alle onkosten zoals bv. huur, materiaal, een muziekgroepje, springkasteel,.. kunnen ingebracht worden. Enkel voor catering is dit niet mogelijk.”

“Een buurt- en straatfeest hoeft ook heus niet enkel in de zomerperiode plaats te vinden. Een feestcheque kan het hele jaar door aangevraagd worden. Er zijn tal van mogelijkheden om ook tijdens de iets frissere maanden een fijne buurtactiviteit, zoals een kerst- of nieuwjaarsdrink, op te zetten. We moedigen iedereen aan om ook tijdens de herfst en winter Denderleeuw verder te laten bruisen”, besluit burgemeester Fonck.

Meer info over de feestcheque en hoe dit kan aangevraagd worden, is te vinden op de website van de gemeente via www.denderleeuw.be/feestcheque.